top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


X           S8L      
Q X    O    T     W34
954   4HH   BAC      
  7    M      Y   6WI
  O         AXT      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Upravljanje otpadom u drvnoj industriji - II deo


foto: freepik.com

Kompanije u drvnoj industriji mogu imati sopstvene procese za recikliranje i kompostiranje ostataka drveta kako bi smanjile otpad i iskoristile resurse. Osim toga, postoji mogućnost da se specijalizovane firme bave ovim procesom, prikupljajući ostatak od različitih drvoprerađivačkih postrojenja i obrađujući ga u kompost.

Javne institucije kao što su lokalne samouprave ili regionalne agencije takođe mogu biti uključene u ovu aktivnost kao deo svojih programa upravljanja otpadom, podstičući reciklažu i kompostiranje kako bi se smanjio ukupni otpad koji završava na deponijama. Udruženja građana ili nevladine organizacije takođe mogu imati ulogu u promovisanju praksi kompostiranja ostataka od drveta, kao i obrazovanju javnosti o važnosti očuvanja životne sredine i upravljanju otpadom.

Kompostiranje drvenog otpada

Kompostiranje drvenog otpada je proces pretvaranja otpadnog drveta u kompost, bogato organsko đubrivo. Ovaj proces doprinosi smanjenju otpada i stvaranju korisnog proizvoda koji se može koristiti u poljoprivredi, baštovanstvu ili za poboljšanje zemljišta. Osnovni koraci za kompostiranje drvenog otpada bili bi: sakupljanje i pripremanje otpadnog drveta kao što su piljevina, grančice, sečke i male daske pri čemu se mora voditi računa da drvo ne bude tretirano i da ne sadrži štetne materije. Sledi usitnjavanje otpada kako bi se proces razgradnje ubrzao, u tu svrhu se obično koriste drobilice. Na Internetu se mogu pronaći mnogi portali na kojima se prodaju korišćene mašine za obradu drveta, a neki od tih, kao na primer, platforma Surplex, organizuju i aukcije i nude usluge procene i direktnog otkupa mašina. Drveni otpad može se mešati i sa drugim organskim materijalom. Kasnije je potrebno održavati vlaznim kompost, povremeno ga mešati kako bi proces razgradnje materija bio što brži I kvalitetniji. Kada kompost postane tamniji i miriše na zemlju, proces kompostiranja je gotov. Kompostiranje drvenog otpada je održiva praksa koja pomaže u smanjenju količine otpada koji završava na deponijama i stvaranju korisnog proizvoda koji može poboljšati kvalitet zemljišta i podstaći rast biljaka.


foto: freepik.com

Biomasa od otpada u drvnoj industriji za proizvodnju energije

Korišćenje otpadnog drveta kao biomase za proizvodnju energije je održiv način da se iskoriste resursi i smanji zavisnost od fosilnih goriva. Otpadno drvo se može preraditi u formu koja je pogodna za korišćenje kao gorivo. To može uključivati sečenje, mlevenje ili drobljenje otpadnog drveta kako bi se dobila odgovarajuća veličina čestica. Sagorevanje otpadnog drveta proizvodi toplotnu energiju koja se može koristiti za zagrevanje prostorija ili proizvodnju pare koja pokreće turbine za proizvodnju električne energije. Otpadno drvo može se takođe koristiti za proizvodnju biogoriva poput biogasa ili biodizela. Biogas se proizvodi putem procesa anaerobne fermentacije, dok se biodizel proizvodi putem procesa transesterifikacije. Otpadno drvo se često koristi u kombinovanim postrojenjima za proizvodnju toplote i električne energije (kogeneracija). Ovi sistemi koriste toplotu koja se oslobađa tokom procesa sagorevanja za zagrevanje vode ili prostora, dok se istovremeno proizvodi električna energija. Korišćenje efikasnih tehnologija sagorevanja može povećati efikasnost procesa sagorevanja otpadnog drveta i smanjiti emisije štetnih gasova. Ovo može uključivati primenu visokoefikasnih peći, filtera za čestice i drugih tehnoloških inovacija. Važno je osigurati da se otpadno drvo koristi na održiv način, tako da se očuva zdravlje šuma i ekosistema. To uključuje pravilno upravljanje šumama, poštovanje zakona o šumarstvu i obnavljanje drveća kako bi se osigurala dugoročna održivost.


foto: freepik.com

Korišćenje otpadnog drveta kao biomase za proizvodnju energije može pomoći u smanjenju emisija štetnih gasova i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva, pružajući istovremeno održiv i ekonomski konkurentan izvor energije. 

Srbija ima Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom koja postavlja dugoročne ciljeve i mere za efikasno upravljanje otpadom. Ova strategija obuhvata i specifične smernice za smanjenje otpada i promociju reciklaže u industriji, uključujući drvnu industriju.