top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


HNW         CEN      
  T    4    R     JJJ
LNP   7IT   IHJ      
  D    U    C F   T39
2B6         Q7C      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Srp­ska eko­no­mi­ja u 2021. go­di­ni i pro­jek­ci­je ras­ta u na­red­nom pe­to­go­di­štu

Goran Nikolić

Pre­ma pro­jek­ci­ja­ma MMF-a, na­ša ze­mlja mo­že oče­ki­va­ti po­bolj­ša­nje eko­nom­skih pa­ra­me­ta­ra u na­red­nom pe­to­go­di­štu, što će se re­flek­to­va­ti i kroz rast re­al­nih do­ho­da­ka (pla­ta i pen­zi­ja), od­no­sno ži­vot­nog stan­dar­da. Na­rav­no, uvek po­sto­ji ri­zik od ostva­ri­va­nja pro­jek­ci­ja, ali po­sle sna­žnog eko­nom­skog uda­ra
iza­zva­nog pan­de­mi­jom te­ško je oče­ki­va­ti da bi se ne­što slič­no mo­glo po­no­vi­ti a što bi mo­glo bit­ni­je po­re­me­ti­ti pro­gno­ze MMF-a.

 

Pročitajte ceo članak

Banke u Srbiji za deset godina povećale profit više od 30 puta

Mr Dragojlo Blagojević, urednik časopisa DRVOtehnika

Kako banke kontrolišu naše tržište i kako se bogate, što je specifičan vid eksploatacije, pokazuje činjenica da su banke u Srbiji u proteklih 10 godina smanjile broj zaposlenih za preko 6.000 ljudi i povećale profit više od 30 puta! S obzirom da stručnjaci tvrde da je bankarsko tržište u Srbiji tipičan primer oligopolskog tržišta, logično je da je takav tip tržišta moguć u oligarhijskom društvu. Banke ostvaruju enormno veliki profit zahvaljujući visokim cenama bankarskih usluga, organizaciji bankarskog sistema kao i tolerisanju takvog stanja s vrha vlasti.

Pročitajte ceo članak

U poslednjih deset godina u Srbiji udvostručena količina proizvedenog otpada

Trenutno se u našoj zemlji reciklira svega 5% ukupne količine proizvedenog otpada, a cilj je da se implementacijom cirkularnog modela ekonomije, taj procenat poveća na minimum 50%. Osim čuvanja životne sredine i ekonomskih benefita cirkularna ekonomija bi, prema procenama stručnjaka, obezbedila i prostor za otvaranje novih 30.000 radnih mesta.

 

Pročitajte ceo članak

Kako su nove tehnologije unapredile prodaju nameštaja i podnih obloga

Isidora Gordić Fisković

Zahvaljujući ekspanziji pametnih telefona i interneta, potpomognutim globalnom pandemijom virusa kovid 19, marketinški stručnjaci su uvideli dobru priliku da novim generacijama stasalim uz digitalne tehnologije pristupe na adekvatan način primenom tehnologije virtuelne realnosti i proširene realnosti, naročito sada kada imamo utisak da smo „uključeni“ i dostupni 24 časa dnevno.

Pročitajte ceo članak

Drvena kuća za arhitektu

mr Mare Janakova Grujić, istoričar umetnosti

Arhitekta Martin Boleš na svom starom porodičnom imanju sagradio je kuću koja je idealni sublimat njegovih arhitektonskih uverenja. „DomT” je objekat namenjen njegovoj mladoj četvoročlanoj porodici, koja je ranije živela u stanu, a sada je zaželela više prostora i privatnosti. Nalazi se u gradu Stara Lubovna na severu Slovačke, a samo neposredno okruženje predstavlja mešavinu ekliptičnih arhitektonskih stilova poput porodičnih kuća iz 60-ih, socijalnih stanova iz 80-ih i nedavno izgrađenih obrazovnih objekata. 

Pročitajte ceo članak

Pakovanje i isporuka energetskih peleta i briketa

dr Miladin Brkić

Pakovanje peleta i briketa je, pre svega, neophodno zbog izrazite higroskopnosti sabijene biomase. Takođe, od pakovanja se zahteva da olakša skladištenje i transport robe. Zadatak ambalaže za pakovanje je stoga da štiti proizvod kako kvalitativno, tako i kvantitativno, informiše potrošača o vrsti robe, masi, načinu i roku upotrebe, kvalitetu, načinu skladištenja i da svojim dizajnom podstiče potencijalne potrošače na kupovinu proizvoda. Ambalaža za pakovanje gotovog proizvoda je odabrani materijal koji služi da bi se proizvod sačuvao od uticaja spoljnih faktora, a kupcu proizvoda da omogući nesmetanu upotrebu proizvoda.

Pročitajte ceo članak
Novosti

Solid Wood Summit

15.10.2021.

Od 09. do 11. novembra održava se prvi digitalni događaj u istoriji WEINIG-a. Tokom tri dana sve zainteresovani mogu učestvovati u velikom broju panel diskusija, uvodnih govora i stručnih intervjua. Pod nazivom „Samit punog drveta“, WEINIG nudi koncentrisane informacije o preradi masivnog drveta, trenutnim trendovima i idejama orijentisanim ka budućnosti.

Pročitajte ceo članak

INSIDE 2021

11.10.2021.

Ovogodišnje izdanje bez granica još više posebno i originalno nego ranije. Veliki broj rešenja, pripremljenih za Vas: tehnologije, softver i digitalne usluge čekaju da ih otkrijete, uz poštovanje zdravstvenih protokola kako bi se osigurala bezbednost svih učesnika.

Pročitajte ceo članak

Spremni za budućnost - MINIPRESS, Blum

06.10.2021.

Blum-ov MINIPRESS top sa EASYSTICK-om je optimalan paket obrade za sve operacije bušenja na korpusu i frontu. Nove funkcije omogućavaju brzo, precizno i lako rukovanje i poboljšavaju vaš radni proces. 

Za veću tačnost, efikasnost i kvalitet.

 
Pročitajte ceo članak

Novi broj časopisa DRVOtehnika

06.10.2021.

Izašao je novi, oktobarski broj časopisa DRVOtehnika

Pročitajte ceo članak

Sajam nameštaja za uređenje hotela i turističkih objekata

22.09.2021.

Velika dizajnerska priredba posvećena uređenju enterijera i eksterijera u turizmu 
SAJAM Design District, Rovinj, Hrvatska od 25. do 28. novembra 2021.  

Pročitajte ceo članak

Linija za peletiranje drveta AMANDUS KAHL

23.08.2021.

Drvni ostatak i strugotine gotovo da se nisu koristili do devedesetih godina, dok se nije pojavila tema „peletiranje“.
Središnji deo ovog proizvodnog procesa bila je presa za peletiranje, koja se uspešno koristila u industriji stočne hrane, a to je ubrzo postao i cilj u peletiranju biomase. Poznati austrijski proizvođači presa brzo su ušli u proces ispitivanja i proizvodnje, a pratile su ih velike pilane sa željom da peletiraju svoje nusproizvode. Ceo proces peletiranja drveta sa krajnjim proizvodom je stvorilo jedno potpuno novo i do tada neviđeno tržište, prodaju drvenih peleta kao alternativnog goriva...

Peletiranje drveta je ustaljena procesna tehnologija, a širom sveta proizvede se oko 35 miliona tona drvenih peleta. Pored pilana i druge drvoprerađivačke industrije, velika postrojenja dizajnirana posebno za ovu namenu sada proizvode i drvene pelete po najvišim standardima.

Pročitajte ceo članak