top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


OW3         8QH      
  7    X      W   4XC
  T   MJ6   CET      
  Y    G    O     7I2
  9         KAT      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Industry 4.0 u proizvodnji nameštaja i stolarije

Šta se podrazumeva pod savremenom digitalizacijom i industry 4.0 u stolariji i u proizvodnji nameštaja? Kako modernizovati poslovanje i optimalno koristiti savremene softverske alate, 2D i 3D nacrte, parametarske biblioteke, CAM funkcije za povezivanje sa CNC-mašinama i istovremeno planirati proizvodne kapacitete pomoću ERP sistema i voditi projekte i montaže sa online pristupom? Koliko softverskih rešenja trenutno koristite za 3D vizualizaciju nacrta, izradu ponuda i radnih naloga, planiranje kapaciteta i analizu profitabilnosti projekata?  

Kada ovim pitanjima dodamo i ostale teme sa kojima se tradicionalno susrećemo u proizvodnji nameštaja npr. temu kant traka i njihovu specifičnost u tehnološkoj pripremi, možemo verovatno svi zajedno zaključiti da se radi o kompleksnim procesima za koje je vrlo zahtevno pronaći jedno i jednostavno softversko rešenje. Kada tome dodamo i konstantan nedostatak stručne radne snage i konkurenciju na tržištu koja nas podstiče na konstantno povećanje produktivnosti, efikasni poslovni procesi i njihova optimizacija u samoj proizvodnji predstavljaju preduslov za konkurentno poslovanje, rast i razvoj.

Borm Informatika AG sa sedištem u Švajcarskoj, a od nedavno i sa firmom u Varaždinu razvija već više od 46 godina ciljano profesionalna rešenja koja nude odgovore na postavljena pitanja i koja su rezultat dugogodišnje saradnje sa proizvođačima nameštaja, proizvođačima mašina i obrazovnim institucijama za obrazovanje kadrova u drvnoj industriji.

Iz iskustva u radu s mnogobrojnim korisnicima naših rešenja u drvnoj industriji, a sada ih je već preko 10.000 možemo tvrditi da je trenutno ključ razvoja i rasta u postavljanju jasne strategije za digitalizaciju i definisanje poslovnih procesa i podataka. Nakon toga sledi postepeno uvođenje savremenih digitalnih alata i pojedinačnih softverskih modula u proizvodnji i komercijalnom poslovanju. Naglasak je uvek na tome da svi podaci budu istovremeno standardizovani i individualno prilagodljivi ali arhivirani na tačno određenom mestu, a dostupni svima kojima su podaci neophodni za efikasan rad, bez obzira da li se korisnici podataka nalazili kod kupca, u kancelariji, proizvodnji ili na montaži.

Brojni konkretni primeri sa vodećim proizvođačima nameštaja po meri, odnosno u projektnoj proizvodnji dokazuju da je npr. kupovina nove mašine često izolovana aktivnost koja ne dovodi do ostavarivanja zacrtanih strateških ciljeva, već predstavlja izolovanu aktivnost u ukupnim poslovnim procesima i dovodi samo prividno do povećanja produktivnosti jednog koraka, a ne do celovite produktivnosti cele organizacije.   

S obzirom da u svakoj proizvodnji sve počinje s tehnološkom pripremom i nacrtima s našim specijalizovanim softverom za tehničko crtanje i tehnlološku pripremu Pointline CAD/CAM (2D i 3D) korisnici u startu započinju proces s alatom koji im omogućava izradu kvalitetnih radioničkih nacrta sa uključenom sastavnicom i popisom materijala u vrlo kratkom roku i na jednostavan, logičan i pregledan način. Pointline CAD/CAM predstavlja specijalizovan i prilagođen alat za drvnu industriju koji u potpunosti podržava sve korake od izrade visoko kvalitetnih 3D vizualizacija za prodajne razgovore, do popisa svih delova za nabavku sirovina i potrošnog materijala i na kraju najvažnijeg dela za proizvodnju, automatskog povezivanja sa CNC mašinama preko CAM sučelja za sve vodeće proizvođače mašina (HOMAG, BIESSE, SCM, HOLZHER itd). Pointline u standardnoj verziji sadrži brojne objekte u svojoj parametarskoj biblioteci te omogućava i uvoz objekata iz postojećih CAD biblioteka. Vrlo jednostavna primena, logične i jasne funkcije i naredbe za proizvodnju nameštaja i kratko vreme obuke i prilagođavanja predstavljaju osnovne karatkeristike PointlineCAD/CAM softvera koji je dostupan na engleskom, nemačkom, francuskom i hrvatskom jeziku.

Borm Business ERP sistem predstavlja celoviti priustup svim podacima i procesima u proizvodnji i poslovanju, a ujedno i logičnu nadogradnju svih podataka i procesa koje smo definisali u tehnološkoj pripremi i tehničkim nacrtima u CAD/CAM softveru. ERP sistem predstavlja mesto gde se pohranjuju svi podaci i digitalizuju svi poslovni i proizvodni procesi uključujući, zaposlene i njihovu produktivnost, mašine i planiranje njihovih kapaciteta kao i robno materijalno, odnosno skladišno poslovanje i nabavku. Velika prednost Borm Business ERP sistema je što je automatski povezan sa CAD softverom, svi podaci se prebacuju jednim klikom miša i nakon toga se višekratno koriste u svim dokumentima od kalkulacije (pred-kalkulacije i obračunske kalkulacije), ponude, radnog naloga, otpremnice i računa do naloga za montažu i primopredajnog zapisnika. Svi podaci se nalaze u jednom softverskom rešenju što korisniku omogućava analizu profitalbilnosti svakog projekta ili radnog naloga u bilo kojoj fazi projekta ili proizvodnje. Dostupnost modularnih licenci ili online pristup podacima preko tableta ili mobilne aplikacije zaokružuju celo rešenje. 

Sa Pointline CAD/CAM softverom i Borm Business ERP sistemom vam je potrebno samo jedno softversko rešenje za sve vaše proizvodne korake i procese, a velika je prednost što njihovo uvođenje u organizaciju i korištenje možete modularno prilagoditi trenutnim kapacitetima vaših zaposlenih ili operativnim ciljevima u svom razvoju i uvođenju digitalizacije. 

Primena i uvođenje svih ovih digitalnih rešenja svakako predstavlja zahtevan korak za svaku proizvodnju i organizaciju. Ali prema našim iskustvima i iskustvima naših dugogodišnjih korisnika i jedini put prema savremenoj digitalizaciji poslovanja, a mi ćemo vam vrlo rado na tom putu kao partneri pomoći u razvoju vaše proizvodnje i organizacije.    


Za više podataka, kontaktirajte BORM:
E-mail: office@borm.hr
Tel: +385 42 300 111

Zapratite BORM i prvi saznajte novosti na:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/borm-informatika-d-o-o/
Facebook: https://www.facebook.com/people/BORM-Informatika/100087550084720/

Saznajte više: www.borm.hr