top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


NYU         UU9      
2 Y    F    5 U   F39
O J   AJL   R T      
C W    A    H P   DPQ
A5G         ITG      
Pretraga  
Novosti

Recesija može biti prilika za inovacije i dalji razvoj

02.07.2023.

U Opatiji je 5. i 6. juna održana jubilarna 20. Drvno-tehnološka konferencija. Preko150 učesnika iz cele Hrvatske, regije, ali i Evrope se kroz dva dana bavilo aktuelnim temama u drvnoj industriji i šumarstvu i donelo zaključke i preporuke o mogućnostima za dalje unapređenje ovih sve važnijih grana privrede. U izuzetnom, svečarskom raspoloženju, na konferenciji se govorilo o dometima, postignućima i brendiranju drvnog sektora; o deficitu radne snage i strategijama u obrazovanju, o fakultetskoj nastavi, interesu studenata i posebno nedostatku kvalifikovane radne snage; o stavovima iz sveta uz pitanje da li šumarstvo postaje miljenik Evropske unije i šta donose zelene politike EU; o klimatskim promenama i novim izazovima u gazdovanju šumama; o ulozi i značaju FSC sertifikata u poslovanju sektorskih firmi; o budućnosti šumarstva i drvne industrije; o iskustvima firmi u tranzicijskom okruženju i saradnji sa ulagačima; o toma kako povezati razvoj sektora sa razvojem ruralnih područja; o digitalizaciji i novim tehnologijama, o zaštiti od požara u drvoprerađivačkim preduzećima; o sušenju drveta i novostima iz kompanije NIGOS; o tome kakve su potrebe sektora za repromaterijalom, opremom, alatima i uređajima; o značaju i utiscima sa najznačajnijeg svetskog sajma LIGNA 2023; o energiji iz drveta i šta donosi nova Uredba o OIE kao i novostima kod tehnologija za proizvodnju peleta uz pitanje da li favorizovanje drugih obnovljivih izvora energije pogoršava položaj biomase; i posebno o tržišnim prilikama, uslovima i trendovima u plasmanu drveta i drvnih proizvoda, kretanjima cena drvne sirovine i građe u regionu JIE, oscilaciji ponude i potražnje trupaca, rezane građe i furnira u Evropi i svetu...
Uprkos recesiji koju su drvoprerađivači prognozirali još prošle godine, stavovi i poruke od, na šumi baziranih industrija, su optimistički.

U protekle dve godine drvoprerađivački sektor je ostvario istorijski rekordne rezultate, ali se u proteklih nekoliko meseci oseća recesija i značajan pad poslovanja od preko 50 posto koji je najvidljiviji na tržištu drvenih podnih obloga, dok su prodajne cene pale za 30 procenata. 

Usporavanje tržišta kompanije primećuju u svim fazama poslovanja, ali važna je sinergija koja se ostvaruje povezivanjem svih u lancu vrednosti, istakao je Jozo Jović, predsednik udruženja CROBIOM.

Snaga sektora reflektuje se u činjenici da smo uvek do sada pronalazili rešenje kako nastaviti, pa verujem da će tako biti i ovog puta. Ali treba voditi računa da su šumarstvo i drvna industrija sektori koji deluju primarno u ruralnim područjima, gde je sve prisutniji nedostatak radne snage, izdvojila je Silvija Zec, predsednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Hrvatske šume su ostvarile rekordnu godinu, pratimo trendove i odgovorićemo na sve izazove, ali trebamo biti svesni da će se neke stvari menjati, ali isključivo kroz razgovor i saradnju, naglasio je Igor Fazekaš, član uprave Hrvatskih šuma d.o.o.
Pad je vidljiv i u pratećim sektorima kao što je proizvodnja mašina za preradu drveta, ali očekujemo da će biti manji nego 2008. godine, istakla je Tamara Golmajer, ispred slovenske kompanije Intercet koja deluje kao regionalni zastupnik vrhunskih nemačkih mašina i opreme za drvopreradu.
Ekološke politike direktno utiču na šumarske politike, a prema čijim smernicama je vidljivo da će uskoro doći do uskraćivanja sirovine u visini do 30 posto na nivou Evropske unije, uglavnom zbog politika kojom se stavlja naglasak na bioraznolikost, upozorio je Zdenko Bogović, predsednik Hrvatskog saveza udruženja privatnih šumovlasnika.

Ulaganje u automatizaciju, inovacije i ljude, kao i pronalazak zajedničkih rešenja jedini su mogući odgovori na izazove s kojima je drvopreprađivački sektor suočen, zaključak je učesnika 20. Drvno-tehnološke konferencije koja se završava studijskom posetom kompaniji LOKVE, renomiranom evropskom proizvođaču prozora s područja Gorskog Kotara.

Drvno-tehnološka konferencija održava se već 20 godina u Opatiji i predstavlja centralno događanje i mesto okupljanja predstavnika na šumi baziranih industrija. I ove godine okupila je preko 150 učesnika iz Hrvatske, zemalja regije, ali i brojnih evropskih zemalja kao što su Italija, Austrija, Nemačka, Finska i druge. Uticaj rata u Ukrajini i dalje dominantno utiče na privredna kretanja uopšte. To smo konstatovali i na prethodnoj konferenciji, ali je to ipak bilo nikad bolje vreme za drvnu industriju. Istina je da smo i lani nagoveštavali i osećali strah od recesije sa kojom se danas susreće drvni sektor uz optimizam i nadu da recesija može biti prilika za inovacije i razvoj – izjavio je Marijan Kavran, glavni urednik i organizator ovog skupa.