top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


WCU         WF8      
I      D      Q   EFM
9C9   8TM   SJS      
C L    3      4   T7M
PLB         UXF      
Pretraga  
Novosti

Nova COST Akcija u oblasti drvne industrije

19.07.2016.

FP1407 “Razumevanje procesa modifikacije drveta sa aspekta nauke i uticaja na životnu sredinu”

COST (Cooperation in Science and Technology) je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja, koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, a u čijoj realizaciji učestvuje najmanje pet institucija iz zemalja članica, koordiniraju na evropskom nivou. Od osnivanja 1971. godine ideja iza koje stoji COST je bliža saradnja i povezivanje naučnih institucija i privrednih (proizvodnih) subjekata.

COST Akcija FP1407 “Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach” je započela u martu 2015. godine i trajaće do aprila 2019. (četiri godine). Osnovni cilj akcije je da se istraži veza između samih procesa modifikacije drveta (termičke, hemijske, mehaničke), svojstava tako dobijenih proizvoda i uticaja na životnu sredinu. Ovo uključuje razvoj i optimizaciju procesa proizvodnje, kao i kvantifikaciju uticaja novih tehnologija i poređenje sa uticajem tradicionalnih, ali i tehnologija koje koriste materijale koji su alternativa drvetu. Cilj je da se maksimalno poveća održivost i smanji uticaj na životnu sredinu procesa modifikacije drveta.

Članovi akcije dolaze iz 96 istraživačkih institucija i industrijskih preduzeća i to iz 24 evropske zemlje koje su COST članice (uključujući i Srbiju), 3 zemlje koje su u statusu “susednih” zemalja (Ukrajina, Albanija i Tunis) i 5 zemalja koje su partneri COST-a (SAD, Kanada, Novi Zeland, Južnoafrička Republika i Čile).

Ključne oblasti

Modifikacija drveta & Pravila za kategorizaciju proizvoda: Razvoj pravila za kategorizaciju proizvoda (PCR) od modifikovanog drveta na osnovu već postojećih naučnih i industrijskih znanja o komercijalnim proizvodima i tehnologijama. Odgovorna osoba: Dick Sandberg (Švedska) dick.sandberg@ltu.se

Procena uticaja na životnu sredinu & Analiza životnog ciklusa (LCA): Utvrđivanje objektivnog uticaja na životnu sredinu komercijalnih procesa modifikacije i korišćenje tih podataka za unapređenje samih procesa i razvoj proizvoda (uključujući recikliranje i poboljšanje korišćenja na kraju životnog ciklusa proizvoda). Odgovorna osoba: Christelle Ganne-Chedeville (Švajcarska) christelle.ganne-chedeville@bfh.ch

Deklaracije EPD (EPD - Environmental Products Declaration, “ekološka deklaracija”): Razvoj EPD deklaracija za modifikovano drvo i harmonizacija različitih nacionalnih EPD deklaracija u oblasti modifikacije drveta. Odgovorna osoba: Callum Hill (Velika Britanija) enquiries@jchindustrial.co.uk

Komunikacija & Transfer znanja: Širenje, ocenjivanje i korišćenje rezultata akcije, kao i formiranje mreže sa relevantnim industrijskim preduzećima. Odgovorna osoba: Edo Kegel edo@edokegel.nl

Načini umrežavanja

Naučne konferencije, radionice, trening škole, kratkoročni naučni boravci.

Saznajte više o Akciji FP1407

Posetite web stranu: http://costfp1407.iam.upr.si/en/
Pratite na mrežama Twitter, LinkedIn i Facebook

Pošaljite mejl na: fp1407@iam.upr.si ili goran.milic@sfb.bg.ac.rs


Koncept Akcije FP1407 – Kaskadno korišćenje drveta, skladištenje CO2, LCA, EPD