top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


QOU          P       
P      R    W3    QET
JYB   LCN    1       
  R    2     T    WQH
FFO         MDP      
Pretraga  
Novosti

Jugoistočna Evropa ima potencijala za unaprijeđenje stanja u drvnom sektoru

25.10.2015.

Na Adriatic Wood Days-u (AWD) je za pet dana održano šest tematski povezanih, ali programski odvojenih međunarodnih konferencija iz područja šumarstva, prerade drveta, energije iz drveta, proizvodnje nameštaja i pripadajućih kreativnih industrija

U organizaciju Hrvatskog drvnog klastera u Dubrovniku je od 4. do 9. oktobra ove godine održan Adriatic Wood Days, centralni skup drvoprerađivača Jugoistočne Evrope na kome je učestvovalo skoro pet stotina vodećih stručnjaka iz privrede, nauke, politike i medija.
Na Adriatic Wood Days-u (AWD) je za pet dana održano šest tematski povezanih, ali programski odvojenih međunarodnih konferencija iz područja šumarstva, prerade drveta, energije iz drveta, proizvodnje nameštaja i pripadajućih kreativnih industrija. Učesnici su analizirali stanje u pojedinim oblastima drvnog sektora i tražili optimalna rešenja za unapređenje postojećeg stanja.

AWD je omogućio preduzećima u drvnom sektoru, njihovim vlasnicima i menadžerima uvid u tržišna kretanja kao i prikaz trendova u povezanim podsektorima, a usvojeni zaključci zajedno sa preporukama će biti predloženi donosiocima sektorskih politika na regionalnom, evropskom i globalnom nivou.

Ovaj petodnevni događaj u Dubrovniku je osim predstavnika drvoprerađivačkog sektora iz regiiona JIE okupio i važne učesnike iz Brisela. Evropsku konfederaciju drvne industrije CEI BOIS predstavljao je generalni sekretar Patrizio Antonicoli koji se obratio skupu sa vrlo optimističnim porukama usmerenim na zajedničko delovanje u EU okruženju.
– Širimo mrežu naših članova u Evropi i nakon ovoga što sam čuo u Dubrovniku od vodećih predstavnika Hrvatskog drvnog klastera na čelu sa predsednikom, gospodinom Darkom Prodanom, mogu potvrditi da postoje dobri izgledi za brzo članstvo Hrvatske u Evropskoj konfederaciji drvne industrije. Nivo diskusija i profesionalno artikulisanje problema potvrđuju nam da u Hrvatskoj postoji dobra kadrovska struktura koja se može uspešno integrisati u aktivnosti CEI BOIS-a. Razgovarao sam i sa predstavnicima drugih sektorskih udruženja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, te mogu istaći da u jugoistočnoj Evropi ima dosta potencijala za unapređenje stanja u drvnom sektoru, što je važan doprinos. Bez sumnje, nastavljamo sa našim aktivnostima u ovom delu Evrope – rekao je Antonicoli.

Učestvujućii u radu Konferencije o biomasi i energiji iz drveta u sklopu Adriatic Wood Days-a generalni sekretar evropskog udruženja za biomasu Jean Marc Jossart, izneo je osnovne informacije o tržišnim prilikama vezano uz drvnu biomasu u EU. Kroz prezentacije i rasprave drugih učesnika konfrontirani su podaci u regionu Jugoistočne Evrope i zaključeno je da je evropski trend udvostručenja količina biomase u zadnjih 10 godina prisutan u sličnoj meri kako u Hrvatskoj tako i u susednim zemljama. Raoul Cvečić Bole, predsednik Hrvatskog udruženja za pelet i biomasu, koje je od ove godine postalo redovni član evropskog udruženja AEBIOM, naglasio je potrebu da se preduzeća i institucije iz ovog dela Evrope što aktivnije uključe u izradu relavantnih sektorskih predloga na nivou EU.
– Mi smo deo EU i nije potrebno da samo provodimo aktivnosti utemeljene na evropskim politikama, nego moramo sudelovati u njihovoj izradi – rekao je Cvečić.
Još direktniji je, na kraju konferencije, bio Jossart kome se svidela argumentovana rasprava koja je vođena na skupu između predstavnika šumarstva, drvne indsutrije i nadležnih institucija.
– Ovde prepoznajem zajedništvo i fleksibilnost u stavovima šumara, drvne industrije i proizvođača biomase i energije iz drveta. I ovde nedostaje sirovine, ali uočavam da postoje određeni dogovori oko sirovine i budućeg delovanja, što može biti model za saradnju na nivou EU.

Na Adriatic Wood Days-u (AWD) je za pet dana održano šest tematski povezanih, ali programski odvojenih međunarodnih konferencija iz područja šumarstva, prerade drveta, energije iz drveta, proizvodnje nameštaja i pripadajućih kreativnih industrija 

Konferencija o razvoju i modernizaciji proizvodnje u drvnom sektoru se bavila opštim razvojnim temama sektora što mnogi stručnjaci doživljavaju kao imperativ za opstanak, posebno u kontekstu rastuće globalne konkurencije. Istaknuta je potreba veće saradnje na području primene tehnoloških inovacija, kao i veća mobilizacija znanja i naučnih resursa. Konstatovano je da uspešne firme i nacije karakteriše upravo primena i ulaganje u najnovija tehnološka rešenja, što nije karakteristika zemalja JIE.
Konferencija o trgovini drvetom, šumarskim i drvnim proizvodima je otvorila stručnu raspravu o dostupnim količinama sirovine za preradu drveta čiji kapaciteti višestruko prevazilaze nivo sečaive mase. Tražen je i odgovor na pitanje da li šumski resursi treba da budu dostupni evropskoj industriji koja je u stanju da proizvede vodeće globalne proizvode (parket, nameštaj, energetski efikasne prozore) ili bi šumske resurse trebalo više promatrati u kontekstu klimatskih i energetskih ciljeva EU. Trgovačke firme drvo posmatraju kao dobru globalnu robu, pa je i u zemljama JIE dominantan trgovački pristup sa malim primesama strateškog promišljanja, dok su kreativni lobiji i dugoročan pristup retkost. Upravo zato neke evropske firme i elitistički krugovi smatraju da bi zemlje JIE trebalo da se bave samo primarnom preradom drveta, a da bi finalizaciju trebalo prepustiti razvijenijim…
Konferencija o energiji iz drveta je potvrdila da je biomasa uistinu globalna tema, da je upotreba biomase i drveta za grejanje po okolinu neutralna, da biomasa značajno smanjuje emisiju CO2 itd. Rečeno je da su u poslednje vreme vođene rasprave oko kredibiliteta bioenergetskog sektora u EU jer su se neke grupe zalagale za ograničavanje korišćenja određenih proizvoda, a deo drvno-industrijskog sektora poput proizvođača ploča zalagao se za novu preraspodelu sirovine. Bioenergetski sektor beleži rast, posebno u području investicija čiji se protogonisti zalažu za veću usklađenost industrijskih politika i korišćenja prednosti upotrebe drveta.
Konferencija o marketingu u drvoprerađivačkoj industriji je konstatovala da je promocija drveta proces, dugotrajno nastojanje da se istaknu prednosti, pre svega ekološka i razvojna komponenta sektora. Ohrabruje da su drvo i šuma sve više pozitivno naglašeni u evropskim politikama zaštite okoline i smanjenja emisije štetnih gasova. Velika su očekivanja od zelene javne nabavke kojom se mnogi javni objekti mogu opremiti drvenim proizvodima koji smanjuju CO2 emisije i čija proizvodnja otvara nova zelena radna mesta na ruralnim područjima. Postoji još niz drugih proizvoda i tržišnih niša koje se mogu na pametan način približiti stanovništvu. Drvo je prvo! Tako glasi regionalni slogan.