top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


DAI         8KS      
B G    Y    J     M66
9N9   4EW   297      
  1    5    5 R   UKK
MWN         OBX      
Pretraga  
Novosti

DRVNA INDUSTRIJA SRBIJE NEMA KADROVE

19.02.2014.

Kažu da svako vreme nosi svoje breme, a breme našeg vremena je, uz sve probleme koji nas dugo prate, i svetska ekonomska kriza. Kako se njen uticaj manifestuje na drvnu industriju Srbije, raspravljalo se početkom februara i u Agenciji za drvo, gde je konstatovano da su velike šanse da pod pritiskom krize i privrednih probleme uopšte, drvna industrija u našoj zemlji nestane. Između ostalog, činjenica je da preduzeća koja se bave preradom i obradom drveta i proizvodnjom nameštaja nemaju dovoljno kvalifikovanog kadra za obavljanje stručnih poslova. Potrebe za adekvatnom radnom snagom drvoprerađivači rešavaju priučenim kadrom iz drugih stručnih profila (konobari, kuvari i sl.). Ova situacija nepovoljno utiče na kvalitet proizvoda i izaziva povećanje materijalnih i nematerijalnih troškova proizvodnje. Radni sat priučenog radnika u proizvodnji je preskup za privrednike. Privreda  živi na ivici opstanka jer iako se preradom drveta bave mnogi pripadnici drugih struka, još uvek raspolaže stručnim kadrom koji je obrazovan pre 20 i više godina. Ukoliko se situacija ne izmeni, drvnom strukom će se za 5 do 10 godina baviti isključivo amateri, pod uslovom da do tada opstanu. Uprkos padu broja zaposlenih u ovoj privrednoj grani (prema statističkim podacima broj zaposlenih je 2001. godine u drvnoj industriji bio 36.890 radnika, a 2011. godine 18.736 radnika – izvor Privredna komora Srbije), prošlogodišnji izvoz je bio blizu 500 miliona dolara i imao je tendenciju rasta.

Paradoks ove situacije je da se u Srbiji i pored velike stope nezaposlenosti, stručne škole suočavaju sa nedostatkom interesa za proizvodna zanimanja. Po podacima koje smo dobili iz beogradske drvne škole „Drvo-art“, ove školske godine nije upisan nijedan učenik u odeljenja stručnog usmerenja stolar i stručnog usmerenja tapetar. U drvnim školama Srbije, na potezu od Subotice do Vranja, u tri obrazovna profila drvne struke upisano je svega 27 učenika.

Nije teško predvideti posledice nedostatka kvalifikovanog kadra bilo koje specijalnosti, a posebno zanimanja kao što je stolar. Zato Agencija za drvo, koja  okuplja  najveći broj preduzetnika drvne struku, preuzima inicijativu, obaveštava javnost o ovoj alarmantnoj situaciji i pokreće niz aktivnosti, kojima je za cilj stvaranje uslova za permanentno obrazovanje kvalifikovanog kadra u skladu sa potrebama privrede.

Na sastanku Savetodavnog odbora Agencije za drvo koji je održan početkom februara, formirana je radna grupa čiji je zadatak priprema i izrada projekta kojim bi se stvorili uslovi za permanentno obrazovanje stručnog kadra potrebnog drvnoj industriji. Prvi koraci ka realizaciji ovog cilja su prikupljanje podataka iz lokalnih samouprava, kako bi se na osnovu njih napravili planovi za dalje aktivnosti. Agencija za drvo radi na sistematizaciji prikupljenih podataka, kako bi ih prezentovala članovima radne grupe na sledećem sastanku, sa ciljem da se preduzmu adekvatne aktivnosti.