top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


TT5         XFW      
Y      7    T     94N
3N8   MBQ   P7T      
3 K    Q    L L   XM5
4TD         9T6      
Pretraga  
Novosti

3. konferencija jugoistočne Evrope o održivom razvoju sistema energije, vode i životne sredine

06.07.2018.

Centralno-evropska inicijativa (CEI), www.cei.int, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za biomasu “SERBIO”, www.serbio.rs, organizovala je 3. jula 2018. godine u Novom Sadu "Treću konferenciju jugoistočne Evrope o održivom razvoju sistema energije, vode i životne sredine”, sa težištem na perspektivu upotrebe biomase u energetskom sektoru u Vojvodini i podunavskom regionu Srbije, te potencijalnom doprinosu razvoju regionalnog tržišta biomase kroz Evropsku platfomu za tehnologiju i inovacije u bioenergetici (ETIP Bioenergy), koja se primenjuje od 2016. godine. ETIP Bioenergy predstavlja asocijaciju zainteresovanih članica koje Evropska komisija priznaje kao ključne aktere u inovaciji, prenošenju znanja i evropskoj konkurentnosti u energetskom sektoru. ETIP Bioenergy pruža podršku u razvijanju programa istraživanja i inovacija, i mobiliše zainteresovane strane da ispune dogovorene prioritete i da međusobno dele informacije za napredak ovogsektora. ETIP Bioenergy je nezavisan, neutralan i samofinansirani subjekt koji je zainteresovan da raširi svoje članstvo i u Srbiji i drugim državama jugoistočne Evrope, koje predstavljaju veoma značajan potencijal proizvodnje obnovljive i održive biomase.

Na konferenciji je bilo oko 60 učesnika iz lokalnih samouprava, energetskih preduzeća, instituta i fakulteta. Predstavljen je razvoj sektora proizvodnje i korišćenja biomase u regionu, analiza podataka iz poslovnih okruženja, primeri dobre prakse stranih kompanija, institucija i domaćih preduzeča. Sve prezentacije, predavanja, možete naći na sajtu www.novisad2018.sdewes.org. Na skupu je istaknuto da u Srbiji postoji značajan potencijal drvne i poljoprivredne biomase (15 miliona tona u Srbiji, a u Vojvodini 9 miliona tona). To je oko 60% u odnosu na ostale obnovljive izvore energije (OIE).

Dakle, perspektiva proizvodnje i korišćenja biomase je velika.

Pripremio: dr Miladin Brkić