top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


 4          WIT      
T2     G      W   SBX
 4    X56   5OR      
 R     E      K   TK7
WLA         J8B      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja

Novi prostor i uređaji Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja
Slika 1.  Novi prostor i uređaji Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja

Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja, sastavni je deo Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Odseka za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta, koji se nalazi u Ulici Kneza Višeslava 1, u Beogradu.
Sa tradicijom dugom skoro četiri decenije Laboratorija za kontrolu kvaliteta nameštaja je jedna od najstarijih ustanova u Evropi koja zvanično pruža usluge kontrolisanja kvaliteta nameštaja. Neprekidnim usavršavanjem, 2002. godine, prerasta u kontrolnu organizaciju, akreditovanu kod Akreditacionog tela Srbije (ATS), pod novim nazivom: Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020. Kontrolisanje obavlja prema važećim domaćim, međunarodnim i EN standardima.

Ciljevi:

 • Unapređenje proizvoda finalne industrije nameštaja i delova za nameštaj, prema važećim domaćim SRPS, međunarodnim, EN standardima i na poseban zahtev.
 • Mađulaboratorijska saradnja ili saradnja kod unapređenja EN standarda sa domaćim i stranim institucijama iz oblasti kontrole kvaliteta nameštaja.
 • Saradnja sa proizvođačima nameštaja u fazi razvoja proizvoda i kontroli kvaliteta u procesu proizvodnje.
 • Kontinuirano učešće Zavoda u promeni, izradi i usvajanju EN standarda.
 • Primena naučnoistraživačkog rada na unapređenju načina kontrolisanja nameštaja i EN standarda.

Univerzalni uređaj za kontrolisanje
Slika 2. Univerzalni uređaj za kontrolisanje

Ostvarena je međulaboratorijska saradnja sa svim zemljama iz okružanja ili saradnja kod unapređenja EN standarda sa: CATAS laboratorijom iz Italije, indirektna saradnja sa ALDIMA Španija, BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES UK LTD Velika Britanija, DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE Danska, FCBA Francuska, FIRA Velika Britanija, HOLZFORSCHUNG AUSTRIA Austrija, IKEA TEST LABORATORY Švedska, SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS Norveška, TÜV Rheinland LGA Products GmbH Drezden.

Uređaj za kontrolisanje sedišta i naslona
Slika 3. Uređaj za kontrolisanje sedišta i naslona

Uređaj za kontrolisanje rukonaslona
Slika 4. Uređaj za kontrolisanje rukonaslona

Uređaj za kontrolisanje fioka
Slika 5. Uređaj za kontrolisanje fioka

Od 2009. godine Zavod raspolaže sa najsavremenijom numeričkom opremom za kontrolisanje kvaliteta nameštaja. Nabavkom nove opreme povećane su mogućnosti kontrolisanja kao i kapacitet ispitivanjanja.

Ispitivanja se odnose na utvrđivanje kvaliteta materijala i tačnosti izrade, izdržljivosti, stabilnosti i otpornosti površine svih tipova i vrsta nameštaja: nameštaja za sedenje, nameštaja za ležanje, nameštaja za odlaganje, nameštaja za upotrebu pri radu i jelu, dečjih kreveta i dečjih visokih stolica, kancelarijskog nameštaja, školskog nameštaja, baštenskog nameštaja i drugog.
UKRATKO O KONTROLI KVALITETA NAMEŠTAJA
Kontrolom kvaliteta nameštaja obezbeđuje se potreban kvalitet proizvoda koji treba da odgovara svojoj nameni, da je bezbedan i trajan u eksploataciji, štiteći interese korisnika i proizvođača nameštaja.
Šta je kontrola kvaliteta nameštaja?
To je sistem za utvrđivanje (merenjem) objektivnog ili tehničkog kvaliteta kompletnih proizvoda i pojedinačnih sastavnih delova proizvoda.
Šta se konroliše?
Kontrolišu se merljiva svojstva kao što su:

 • materijal: puno drvo, materijali od drveta, metala, plastike, stakla i pomoćni materijali;
 • konstruktivni i funcionalni delovi – fiksni i pokretni delovi;
 • gotovi proizvodi ili delovi proizvoda, merljiva svojstva: funkcionalne mere, stabilnost, krutost, izdržljivost, kvalitet i otpornost površina i slično.

Koji su preduslovi za izvođenje kontrole kvalitet nameštaja?

 • utvrđena svojstava koja se mogu kontrolisati;
 • utvrđeni postupci kontrolisanja navedenih svojstava;
 • utvrđeni načini kontrolisanja;
 • utvrđeni tehnički uslovi za svako kontrolisano svojstvo.

U Srbiji kontrola kvaliteta nameštaja obavlja se u Zavodu za kontrolu kvaliteta nameštaja na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd
Odsek za tahnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETA NAMEŠTAJA
tel:  +381 (0)11 3053968; 3053826; 3053819; 3053930; fax: +381 (0)11 2545485
e-mail: namkval@sezampro.rs, zavod@sfb.bg.ac.rs, www.sfb.bg.ac.rs