top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


CIY         G6Q      
D      7    X     2LB
3PD   YXS   XQ1      
  P    H      F   8C7
E3T         5AM      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Zaštita od požara u zgradama drvene konstrukcije

Prednosti drvene konstrukcije su veća ekonomska isplativost i zaštita životne sredine, što nije karakteristično za druge konstruktivne materijale. Drvo je isplativ, svestran i prilagodljiv materijal, obnovljiv i ima malu emisiju ugljen dioksida. Takođe, dokazano je da pruža rekordnu bezbednost, a o tome govori činjenica da je skoro 90% konstrukcija kuća u SAD napravljeno upravo od ovog materijala.

U pogledu zaštite od požara, građevinski zakoni zahtevaju iste nivoe performansi za sve konstruktivne materijale. Drveni objekti mogu biti projektovani u skladu sa ovim rigoroznim standardima te zato International Building Code IBC (Međunarodni kod za izgradnju) dozvoljava upotrebu drveta u širokom spektru tipova izgradnje, uključujući objekte koji su viši i imaju veliku površinu.

Mere bezbednost od požara u zgradama sadrže kombinaciju pasivnih i aktivnih funkcija. Pasivna bezbednost od požara može ograničiti visinu i površinu objekata, propisuje upotrebu protivpožarnih građevinskih elemenata ili adekvatnih puteva evakuacije. Karakteristike aktivnih bezbednosnih mera su da zgrade moraju imati automatsku dojavu za detekciju ili sisteme za suzbijanje koji pružaju stanarima obaveštenje o nastalom požaru, alarm propustljivosti kao i sposobnost suzbijanja rasta požara dok protivpožarna zaštita ne stigne.

Utvrđivanje vatrootpornosti

Otpornost na požar opisuje stopu po kojoj građevinski materijal ili konstrukcija degradira zbog požara. Otpornost se računa na osnovu toga koliko brzo je snaga dela konstrukcije oslabila pod uticajem vatre i da li deo te konstrukcije može i dalje održavati svoju konstruisanu snagu dok sprečava prolazak toplote ili plamena.

Proizvodi od drveta, kao što su velike grede koje se koriste u izgradnji teške konstrukcije i unakrsnog lameliranog drveta se ponašaju bolje u požaru od nezapaljivih materijala. Ovi proizvodi su čvrsti i debeli, oni gore stvarajući ugalj na površini, gore polako i predvidivo, zadržavajući snagu. Ugalj usporava sagorevanje i samim tim omogućava dovoljno vremena za napuštanje zgrade. Ugalj štiti drvo od dalje degradacije, pomažući održavanju strukturnog integriteta zgrade.

Pripremila: Miljana Ristović

Izvor: continuingeducation.construction.com