top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


 S          NXU      
9H     C      T   SPH
 2    LC4   WL4      
 8     8      D   BJ9
T4B         7OA      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Uticaj presa za briket na porast upotrebe biomase

Otpad iz biomase se koristi za proizvodnju energije koja može potpuno da zadovolji potrebe domaćinstava. Sa porastom potreba za energijom kompanije se okreću potrazi za alternativnim izvorima. Porast cene energenata i mogući prekidi u isporuci energije su glavni razlozi za povećano interesovanje za alternativnim izvorima energije. U svetu postoji veliki broj načina za dobijanje energije iz alternativnih izvora, ali za većinu njih su potrebna velika ulaganja ili velika postrojenja pre nego što oni mogu da počnu da se koriste. U odnosu na energiju koja se dobija iz solarnih, vetro i geotermalnih elektrana, energija koja se dobija iz biomase je jeftinija.


Brikete

Pod biomasu spadaju materijali koje dobijamo od biljaka u vidu lišća i drveta ili od životinja u vidu stajnjaka. Korišćenje biomase u sirovom obliku samo dovodi do ispuštanja velike količine dima u atmosferu i povećanja otpada dok stepen iskorišćenosti ostaje mali. Prese za briketiranje su donele revoluciju u korišćenju biomase. Pretvaranje biomase u brikete je dovelo do popularizacije ovog izvora energije. Briketi su pogodniji za upotrebu u industriji i domaćinstvima i imaju veću kaloričnu vrednost od sirove biomase. Takođe vrlo važan faktor je mala emisija dima zbog čega su među najtraženijim alternativnim izvorima energije. Najčešće se koriste za zagrevanje bojlera i proizvodnju pare za pokretanje turbina u industriji i kao ogrev u domaćinstvima. Oni su jeftin i pouzdan izvor energije koji ima moć da odigra važnu ulogu u rešavanju krize izazvane nedostatkom energenata.

Kupovinom i postavljanjem mašina za proizvodnju briketa u svoje pogone, kompanije postaju energetski nezavisne. Mašine se izrađuju u zavisnosti od toga koje sirovine za proizvodnju briketa su zastupljene u određenom regionu, tj. koje sirovine su kupcu na raspolaganju. Da bi se dobio što kvalitetniji finalni proizvod treba dobro ispitati koje sirovine su dostupne i na osnovu toga se odlučiti za mašinu koja najviše odgovara. U zavisnosti od toga da li je dostupno tvrdo drvo, piljevina ili poljoprivredni otpad, na raspolaganju su sušilice kao i mašine za drobljenje, seckanje ili usitnjavanje do finog praha i prese za izradu briketa.

Industrije koje zavise od energenata su uvidele prednosti biomase kao pouzdanog izvora energije i sve više nastoje da postojeće izvore zamene ovim alternativnim izvorom energije.

Sušilica za briket  Drobilica usitnjavač za briket
Sušilica za briket                                                                                                                                Drobilica - usitnjavač za briket

Mašina za usitnjavanje do finog praha  Mašina za usitnjavanje do finog praha
                                                                        Mašine za usitnjavanje do finog praha

Pripremio: Milan Blagojević
Izvor: 
www.environmental-expert.com