top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


 S          9WD      
Y4     8    A D   1D9
 3    OXN   IWP      
 R     C    S Y   64C
PRG         JYQ      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Upravljanje otpadom u drvnoj industriji - I deo

Uticaj drvne industrije na prirodu i ekologiju odavno je tema kojom se bave mnoge institucije, firme i pojedinci, ali koliko se ozbiljno pristupa primeni zakona i regulativa i zaštiti prirode veliko je pitanje. Česta je tema održivo gospodarenje šumama, zatim korišćenje naprednih tehnologija za kontrolu zagađenja, recikliranje otpada…

Srbija ima Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom koja postavlja dugoročne ciljeve i mere za efikasno upravljanje otpadom. Ova strategija obuhvata i specifične smernice za smanjenje otpada i promociju reciklaže u industriji, uključujući drvnu industriju.

Upravljanje otpadom nastalim od drvne industrije uključuje pre svega recikliranje, kompostiranje, koriščenje ostataka od drvne industrije kao biomase za proizvodnju energije, zatim rezanje otpada, proizvodnja ekoloških proizvoda, donacije i reciklaža za građevinsku industriju. 

Kako bi se smanjio negativan uticaj drvne industrije na ekologiju, važno je sprovoditi održivo gospodarenje šumama, koristiti napredne tehnologije za kontrolu zagađenja, reciklirati otpad, smanjiti potrošnju energije i potsticati korištenje obnovljivih izvora energije. Osim kombinacije ovih strategija, važno je i strogo i neselektivno sprovođenje zakona i propisa i primena FSC-a standarda kako bi se osiguralo da drvna industrija deluje u skladu s najvišim ekološkim standardima.


foto: www.freepik.com

Recikliranje drvenog otpada

Recikliranje drvenog otpada je važan deo održivog upravljanja otpadom u drvnoj industriji. Prvi i osnovni korak u recikliranju drvenog otpada je separacija i sortiranje. Otpad se može sortirati prema vrsti drveta, veličini, obliku i kontaminaciji. Ovo omogućava efikasnije upravljanje otpadom tokom procesa recikliranja.

Nakon sortiranja, potrebno je ukloniti nečistoće poput eksera, šrafova, boje ili drugih kontaminanata koji mogu ometati proces recikliranja, a zatim dolazi mlevenje i drobljenje na manje komade kako bi se olakšalo dalje korišćenje. Ovaj korak je važan i zbog lakšeg skladištenja otpada. Nakon drobljenja, drveni materijal može se ponovno koristiti za različite svrhe. Na primer, može se koristiti za proizvodnju peleta za grejanje, drveta za oblaganje, paleta, kao i za proizvodnju energije u termoelektranama koje koriste biomasu.

Otpadni drveni materijal može se takođe koristiti za proizvodnju komposta. Kompostiranje drvenog otpada može stvoriti visokokvalitetni organski materijal koji se može koristiti kao đubrivo u poljoprivredi ili baštovanstvu. Postoje inovativne tehnologije koje mogu pomoći u efikasnijem recikliranju drvenog otpada, pri čemu ništa od prethodno rečenog ne vredi bez edukacije i podizanja svesti o važnosti recikliranja drvenog otpada, kao i podsticanje industrije da usvoji održive prakse upravljanja otpadom.

Recikliranje drvenog otpada može biti ključni korak ka očuvanju prirodnih resursa, smanjenju zagađenja i promociji održivog razvoja.

Primena zakona i strategija u upravljanju otpadom u Republici Srbiji je proces koji zahteva saradnju vlade, lokalnih samouprava, industrije, civilnog društva i javnosti. Kontinuirano unapređenje sistema upravljanja otpadom i poštovanje zakonskih propisa ključno je za postizanje održivog razvoja i zaštite životne sredine.