top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


 J          E        
76     W    J 6   W99
 5    ND3   AEI      
 9     E      7   LCP
9S6           W      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Upotreba bar-koda u proizvodnji pločastog nameštaja

Piše: Bojan Crnogaća, M.Sc.

Bar-kod je način obeležavanja proizvoda. Bar-kod sistem predstavlja određeni broj vertikalno postavljenih širokih i uskih crnih pruga i praznih polja između njih. Ovaj skup linijskih simbola naizmeničnih svetlijih i tamnijih modula predstavlja brojnu oznaku proizvoda koju je moguće posebnim uređajem (bar-kod čitačem) lako pročitati. Za slučaj neispravnosti bar-kod čitača ispod linija bar-koda postoje i ispisani brojevi. Prihvatanje bar-koda u industriji u proteklih 30 godina dovelo je do razvoja velikog broja industrijskih standarda. Ovakva standardizacija obezbeđuje kako univerzalnu usaglašenost i laku identifikaciju proizvoda između partnera u okviru lanca snabdevanja tako i pravilno rukovanje proizvodom. Koristi se u procesu identifikacije proizvoda, vozila, vagona, opreme, nameštaja, robe u postupku bilo kakvog kretanja kroz određeni prostor. Drugim rečima, koristi se svuda gde je potrebno nešto brzo prepoznati, tako da je bar-kod našao mesto i u proizvodnji pločastog nameštaja.

ISTORIJAT BAR-KODA

Početkom tridesetih godina XX veka, student Volis Flint došao je na ideju koja bi mogla drastično da ubrza kupovinu u radnjama. Naime, smislio je da kupci na karticama obeležavaju proizvode koje su izabrali u radnji. Na žalost, ova njegova ideja nije doživela široku upotrebu.

Nakon Drugog svetskog rata, mladi učitelj Norman Džozef Vudlend dodatno je razradio ovu ideju. On je predložio da se proizvodi u radnji obleležavaju mastilom koje bi se videlo pod ultraljubičastom svetlošću. Ovo se pokazalo kao skup i ne baš pouzdan način obeležavanja, pa je predložio novi način identifikacije proizvoda i to kombinacijom bar-koda i Morzeovog koda. Prvi bar-kod čitač bio je dimanzija radnog stola i predstavljao je mračnu kutiju sa veoma jakom sijalicom (prvo 150 pa 500 W). Za unapređenje bar-kod čitača bila je potrebna velika količina svetlosti precizno usmerena na malu površinu slično laseru. Međutim, laser, nalik onom današnjem, tada nije bio ni na vidiku. Vudlend je prvu ponudu za prodaju patenta dobio od kompanije IBM u kojoj je bio i zaposlen. Ponudu je odbio zbog preniske cene. Patent prodaje 1962. godine kompaniji Filko, a oni dalje kompaniji RCA…

Široku upotrebu bar-kod duguje razvoju bar-kod čitača sa laserom koji tankim zracima u obliku linije prelazi preko crno-belih prugica. Pri tome, crne prugice apsorbuju svetlost dok ga bele reflektuju pa se tako senzoru šalje on/off signal. Upotrebom bar-kod čitača sa laserom, bar-kod se pokazao kao veoma zgodan način obeležavanja proizvoda pošto se kod mogao čitati iz najrazličitijih uglova, čak i ako je delimično pocepan.

Sedamdesetih godina prošlog veka Vudlend je razvio i univerzani kod proizvoda (eng. Universal Product Code, UPC), koji je na kraju prihvatila čitava industrija.

BAR-KOD U INDUSTRIJI NAMEŠTAJA

Bar-kodiranje se standardno primenjuje u trgovini, ali u novije vreme nalazi primenu i u industrijskim procesima. Potpuno ili poluautomatizovana proizvodnja nezamisliva je bez dela identifikacije. Upotreba bar-koda olakšava proizvodni tok i sortiranje u savremenim industrijskim postrojenjima. Oni preciziraju transport elemenata kroz proizvodnju i potrebne radne korake. PLC (Programmable Logic Controller) je mikroprocesorski sistem u kome su hardver i softver specifično adaptirani industrijskom okruženju. Iz tog razloga, razvijeni su specijalizovani PLC moduli, tvz. bar-kod moduli koji omogućavaju laku spregu PLC sistema sa bar-kod čitačima. Tipična aplikacija može biti sledeća: bar-kod modul očitava bar-kod zapis sa predmeta rada koje se kreću pokretnom trakom (slika 1). Na osnovu pročitanog zapisa, PLC kontroler usmerava predmet rada na odgovarajuću operaciju.

Skeniranje bar-koda na pokretnoj traci
Slika 1. Skeniranje bar-koda na pokretnoj traci

Pri upotrebi bar-koda u industriji nameštaja postoji dosta parametara koji moraju biti dobro definisani. Program, radne dužine, radne širine i debljine, boja ivice su samo od nekih parametara koji moraju biti definisani, (slika 2).

Izgled bar-koda
Slika 2. Izgled bar-koda

Proces kontrole bar-koda sastoji se iz tri koraka: generisanje bar-koda; skeniranje informacija bar-koda: koje se može vršiti ručno ili automatski i obrada podataka na računaru.

Prikupljanje informacija može se izvršiti kao: 1D bar-kod koji je lak za rukovanje i dodatne informacije mogu se nalaziti u jasno čitljivom tekstu, 2D bar-kod koji je čitljiv samo na posebnim uređajima i ima visok informacioni sadržaj i RFID-bar-kod koji se ne koristi u industriji nameštaja. U zavisnosti od tipa bar-koda i parametara mašine referentni broj će biti skeniran i obrađen. Takođe, moguća je i mešovita informacija u bar-kodu.

Parametri za automatizaciju koji su objedinjeni u bar-kodu su sledeće: program na mašini (nosi sve operacije mašine u sebi); identifikacija kant trake, opisuje kant traku u boji i dimenziji; debljina komada; dužina komada i nadmera za predfrezer (opsuje koliko skida predfrezer).

Informacija o dužini trake koristi se samo za kontrolu kant trake u magacinu. Poslednjih 2400 mm kant trake se kontrolišu, tako da maksimalno iskoriste (npr. komad je 500 mm, a kant tarke ima još samo 450 mm do kraja rolne). U ovom slučaju mašina staje i „prijavljuje“ grešku.

Shtematski prikaz Nesting obrade i upotrebe bar-koda
Slika 3. Shematski prikaz Nesting obrade i upotrebe bar-koda

Na slici 3 prikazana je operacija krojenja ploča na Nesting centru. Ovakav način obrade predstavlja najsavremeniji sistem koji je i kod nas sve više prisutan. Pokretna glava koje se kreće po portalu vrši automatsko lepljenje etiketa na predmet rada. Identifikacione nalepnice imaju bar-kod koji u sebi sadrži sve potrebne podatke predmeta rada (koja se strana ivično obrađuje, pozicija detelja u proizvodu i drugo). Pored bar-koda etiketa može sadržati i shematski prikaz elementa sa dimenzijama. Ovakvim načinom identifikacije smanjuje se mogućnost greške ljudskog faktora na minimum.

ZAKLJUČAK

Povećana tačnost podataka je najveća prednost upotrebe sistema bar-koda u industriji nameštaja. Bar-kod se pokazao kao najbolji alat koji obezbeđuje tačnost podataka i na taj način smanjuje uticaj greške ljudskog faktora. Upravo zbog toga najbolji lek za kompanije kod kojih je uticaj greške u procesu proizvodnje značajan, je uvođenje sistema bar-koda. Bar-kod obezbeđuje savršenu tačnost, samim tim omogućava radnicima da brže rade. Istovremeno, olakšana je i provera kvaliteta procesa rada i finalnog proizvoda. Sa bar-kodom unos podataka je prilagođen uštedi vremena, boljoj produktivnosti, čime se značajno pojednostavljuje sakupljanje, obrada i praćenje informacija.