top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


F9Y         B7D      
4 Q    W    6     R89
X X   6YB   OGG      
H C    T    H M   98T
H6T         STA      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

U susret Strategiji razvoja drvne industrije Srbije do 2022. godine

Na Drugoj konferenciji – Drvna industrija i šumarstvo Srbije, održanoj u aprilu ove godine, glavna tema je bila strategija razvoja drvne industrije i industrije nameštaja Srbije do 2022. godine.
Predstavljene su prednosti i potencijali šumarskog i drvoprerađivačkog sektora Srbije, sa ciljem da se kroz konstruktivan dijalog rasvetle problemi koji opterećuju poslovanje firmi iz sektora šumarstva i drvne industrije i da se daju smernice za njihovo rešavanje.
Prof. dr Branko Glavonjić je govorio na temu: Strateški pravci razvoja drvne i industrije nameštaja Srbije do 2022. godine, rekavši da je rad na strategiji otpočeo u oktobru 2016. godine i da je osnovni cilj strategije sagledavanje potencijala drvne i industrije nameštaja Srbije sa predlogom mera za povećanje konkurentnosti, zapošljavanja i izvoza. Detaljno je prikazao potencijale kojima raspolažu ove dve industrijske grane, probleme koji usporavaju njihov razvoj, kao i šanse koje treba iskoristiti u narednom periodu kako bi se njihov razvoj značajno ubrzao. Predstavio je viziju drvne i industrije nameštaja 2022. godine kao industrijskih grana koja bi trebalo da profitabilno izveze preko 60% svog društvenog proizvoda u kome bi preko 2/3 vrednosti trebalo da sačinjavaju proizvodi sa visokom dodatom vrednošću, a čiju okosnicu sačinjavaju velike domaće kompanije koje u svojim lancima vrednosti uključuju domaća mala i srednja preduzeća. Za ostvarivanje ovakve vizije drvne industrije i industrije nameštaja definisana su tri ključna strateška pravca razvoja: racionalno i sveobuhvatno korišćenje domaće drvne sirovine, jačanje konkurentnosti domaćih preduzeća i jačanje pozicija Srbije kao zemlje izvoznika nameštaja i proizvoda od drveta visoke dodate vrednosti.
U drugom izlaganju Akcioni plan sa merama podrške razvoju drvne i industrije nameštaja do 2022. godine, profesor Glavojnić je naveo ciljeve, mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u realizaciji akcionog plana za sprovođenje strategije. Koncept se sastoji od tri glavna stuba: racionalno korišćenje drvne sirovine, jačanje konkurentnosti i prepoznatljivost proizvođača iz Srbije u izvozu proizvoda visoke dodate vrednosti u okviru kojih su predložene mere, aktivnosti, nosioci i potrebna sredstva da bi se dostigli sledeći ciljevi: ukupni poslovni prihodi od preko jedne milijarde eura, izvoz od preko 700 miliona eura, spoljnotrgovinsmki suficit od preko 500 miliona eura i zaposlenost od preko 30.000 radnika. Za ostvarenje postavljenih ciljeva i realizaciju predviđene strategije projektovana su sredstva od 46,7 miliona evra, što će predstavljati oko 7,7% u odnosu na doprinose koje će sektor ostvariti prema javnim finansijama. Svoje izlaganje završio je konstatacijom: „Ako se navedeno ne ostvari, postoji realna opasnost da Srbija postane sirovinska baza inostranih kompanija, a drvna industrija će postati grana propuštenih prilika“.
Na kraju, može se konstatovati da je Druga konferencija – Drvna industrija i šumarstvo Srbije uspešno završila svoj rad. Skup je podržao nacrt strategije i akcionog plana razvoja drvne i industrije nameštaja Srbije do 2022.godine. Važno je da se dobije krovni dokument iz koga kasnije mogu da proizilaze dalje mere i aktivnosti u sektorima prerade drveta i proizvodnji nameštaja, a država se mora aktivno uključiti u razvoj jednog od ključnih sektora privrede. Takođe, učesnici su podržali rad na sertifikaciji šuma i regulisanje odnosa u snabdevanju sirovinom. Da bi se to postiglo, neophodno je ustanoviti godišnje količine oblovine koje se mogu ponuditi drvnoj industriji iz domaćih šuma (državnih i privatnih), a saradnja i dijalog između sektora šumarstva i drvne industrije se mora nastaviti u duhu tolerancije i stalno unapređivati.