top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


HLN         5KP      
I R    P    N 8   JLT
MD9   JD2   JAA      
I D    Y    8 T   EXA
5JW         H4U      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Tehnika zvezdastog rezanja trupaca za izradu masivnih ploča od lamela trouglastog poprečnog preseka

Piše: prof. dr Vladislav Zdravković

U budućnosti će biti moguć individualni tretman svakog trupca detaljnim merenjem njegovih svojstava pre samog rezanja. Za to je potrebno poznavanje ponašanja drveta kombinovano sa odgovarajućim razvojem naprednih i efikasnih prozvodnih sistema.

Relativno novi metod rezanja trupaca nazvan je zvezdasto rezanje koji olakšava efikasnu proizvodnju građe sa vertikalnim godišnjim prstenovima gde je istovremeno uklonjeno srce i juvenilno drvo. Dokazano je da takva građa ima bolju dimenzionu stabilnost i pokazuje manju sklonost ka formiranju pukotina pri veštačkom sušenju kad je izloženo promenljivoj relativnoj vlazi, uglavnom zahvaljujući povoljnijoj orijentaciji godišnjih prstenova i odsustvu juvenilnog drveta.


Slika 1: Konvencionalni plan rezanja trupca

Iz plana rezanja po zvezdastoj šemi je očigledno da u dobijenim sortimentima i pravougaonog i trouglastog poprečnog preseka, nije prisutno ni srce ni juvenilno drvo. Plan zvezdrstog rezanja prikazan na slici 2 omogućava proizvodnju dva različita sortimenta i to sortimente pravougaonog i sortimente trouglastog poprečnog preseka. Ravne površine sortimenata su pritom paralelne osnovnim anatomskim pravcima u drvetu, ili radijalom ili tangencijanom. Postoje i druge, konvencionalne metode za proizvodnju rezane građe pravougaonog poprečnog preseka sa vertikalno orijentisanim godišnjim prstenovima, kao što je radijano rezanje, takozvani Kartije.


Slika 2: Plan rezanja trupca po zvezdastoj šemi

Drvo je tipičan ortotropni materijal sa primetno različitim svojstvima posmatrano u tri međusobno upravne antomske ose, uzdužnoj, radijalnoj i tangencijalnoj. Mnoga svojstva drveta kao što su utezanje, čvrstoće i elastičnost su značajno različita u ta tri anatomska pravca.

Dobro je poznato da se građa iz radijalnog reza sa vertikalno orijentisanim godišmjim prstenovima u odnosu na površinu, manje vitoperi nego konvencionalna rezana građa. Promene dimenzija sa promenom vlage vazduha se naravno dešavaju ali su one ograničene, radijalno utezanje je u smeru širine građe a tangencijalno u smeru debljine građe. Iznos ovih promena dimenzija je moguće izračunati i predvideti.

Poznato je da se drvo u blizini srca - juvenilno drvo značajno razlikuje od drveta sa periferije stabla. U slučaju norveške smrče otkriveno je da je kod juvenilnog drveta ugao fibrila veći nego kod zrelog drveta pa su samim tim deformacije prilikom sušenja kod juvenilnog drveta veće.

Tehnika zvezdastog rezanja

Šema zvezdastog rezanja trupaca prilagođena je pravilnom okruglom preseku. Šema rezanja u osnovnoj verziji daje šest sortimenata trouglastog poprečnog preseka i šest sortimenata pravouganog poprečnog preseka (sl.2). U slučaju nepravilnog poprečnog preseka trupca, moguće je šemu rezanja prilagoditi
obliku i kvalitetu trupca. Najbitnija stvar je da se iz sortimenata ukloni srce i najveći deo juvenilnog drveta. Šema zvezdastog rezanja daje građu manjih širina nego konvencionalne tehnike pri istom prečniku trupca, ali je to nevažno s obzirom da je takva građa namenjena za izradu masivnih ploča ili drugih lepljenih proizvoda. Ova tehnika je najpogodnija za četinarske trupce prečnika većeg od 200 mm. Deo rezane građe dobija se i iz okrajaka, gde je inače najkvalitetnija zona trupca, te se dobija kvalitetna rezana građa, najčešće bez čvorova. Probno rezanje čamovine pokazalo je da se kod tehnike zvezdastog rezanja dobija veće iskorišćenje nego pri rezanju skroz i rezanju polovina ili četvrtina trupca. Pored ove tehnike za izradu trouglastih lamela za ploče iz izuzetno tanke oblovine, koristi se tehnika rezanja sa prorezanim srcem (sl.3).


Slika 3: Izrezivanje lamela sa prorezanim srcem

Principi lepljenja trouglastih profila u masivnu ploču

Ploče od masivnog drveta se sastoje od prethodno dimenzionisanih i obrađenih elemenata lepljenih jedan uz drugi. Takav način slaganja elemenata uzrokuje velike gubitke i lamele su slepljene sa različitim orijentacijama godišnjih prstenova u odnosu na površinu ploče. Trouglasti profili dobijeni tehnikom zvezdastog rezanja mogu se koristiti za izradu masivnih ploča bez čvorova, sa vertikalnom orijentacijom godišnjih prstenova. Proizvodnja ovakvih ploča odvija se u pet osnovnih faza:

  • Uklanjanje neprihvatljivih čvorova i drugih grešaka
  • Uzdužno nastavljanje dobijenih čistih lamela
  • Rendisanje trouglastih profila
  • Lepljenje truglastih profila u masivnu ploču
  • Dalja obrada ploča, rendisanje i brušenje i eventualno razrezivanje ploča na manje komade

Uzdužno nastavljanje trouglastih lamela se u principu vrši na isti način kao kod lamela pravouganog poprečnog preseka. Potrebno je uraditi izvesne modifikacije opreme kako bi se prihvatali i transportovali elementi trouglastog poprečnog preseka. Dužina zupčastog spoja može se prilagoditi nameni ploča, u zavisnosti od toga da li je u pitanju nosiva konstrukcija ili ne. Elementi mogu biti nastavljanji kontinualno a zatim rezani u odgovarajuće dužine ili se mogu nastavljati direktno na specifikovanu dužinu-modul.


Slika 4: Izgled slepljene ploče od trouglastih lamela

Tokom dužinskog nastavljanja potrebno je što više voditi računa da se u istoj lameli održi slična orijentacija godišnjih prstenova. To značajno umanjuje naprezanja u ploči koja su posledica različitog utezanja i bubrenja u različitim anatomskim pravcima drveta.

Zupčasti spoj u lameli trouglastog poprečnog preseka može biti postavljen u dva različita pravca, paralelno sa tangencijalnom površinom lamele ili paralelno sa radijalnom površinom lamele. Uopšteno, poželjno je da spoj bude na radijalnoj površini. Na taj način je spoj vidljiv na površini ploče.


Slika 5: Primena ploče od zvezdastih lamela za stolove

Lamele trouglastog poprečnog preseka se blanjaju sa svih strana. Da bi se olakšalo presovanje i postigla debljina ploče jedna od ivica lamele se blanja do određene širine, čime se dobija trapezni oblik lamele. Pritom je takođe važno voditi računa o orijentaciji godišnjih prstenova. Posle blanjanja nanosi se lepak na dve od četiri površine trouglastog profila i oni se postavljaju zajedno u ploču sa vertikalno orijentisanim godišnjim prstenovima.

Truglasti elementi za ovu vrstu ploča ne moraju se praviti samo metodom zvezdastog rezanja. Naime, moguće je praviti slične profile i iz sortimenta znatno manjeg prečnika od 200 mm, kao što su ovršci četinarske oblovine (slika 3).

Program nazvan Value Activation je iskorak iz konvencionalnog načina proizvodnje ka boljem iskorišćenju i kvalitetnijem proizvodu od četinarskog drveta malog prečnika. On objedinjuje poznavanje svojstava drveta, razvoj poboljšanih proizvoda od drveta i razvoj cost-efficient proizvodnih sistema. Od takvog pristupa se očekuje veća dodata vrednost proizvodima od masivnog drveta.