top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


TWX         23T      
P X    S      Y   RN2
17P   XRC   GUQ      
E U    K      I   84K
ENF         7RK      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Sanacija šteta od poplava na stambenim zgradama - ŠTA DALJE?

Piše: Mr Borisav Todorović, dipl.ing.arh. - BMSK

Kako posle poplava obnoviti stambeni obekat, odakle poći, šta ne zaboraviti? Ovo su samo neka od pitanja. Pregled zapažanja, provera i postupaka pri sanaciji poplavljnih stambenih objekata će Vam olakšati obnovu i pomoći da izbegnete pogrešne odluke.

Unutrašnja obrada i oprema:

  • Obrade zidova, kao što su na primer plastične tapete, premazi lakom i keramičke pločice, sprečavaju proces sušenja. Ako je potrebno da se zidovi što pre osuše, a uglavnom jeste, obloge moraju da se uklone.
  • Drveni elementi obloga mogu da strunu ako se potpuno ne osuše.
  • Najranije tri meseca posle isušivanja zidova, počnite sa radovima na renoviranju. Zbog preranog bojenja ili oblaganja mogli bi kasnije da nastanu odvajanja i ljuštenja boje i propadanje obloga.
  • Ako vam je kuhinjska oprema izrađena od drvenih ploča (iverice, panel ili šper ploče), oštećenja su velika. Ploče se po upijanju vode raslojavaju, krive i gube nosivost i moraju da se zamene, najbolje materijalima koji su manje osetljivi na vlagu.

Stepenice

Bez obzira na način izrade i primenjene materijale, za sve stepenice mora da se proveri njihova stabilnost i sigurnost. Armirano-betonske stepenice su najčešće korišćene i one su najmanje ugrožene, ukoliko nije došlo do sleganja njihovih temelja. Proveru mogu da obave samo stručna lica.

Na drvenim stepenicama treba pažljivo proveriti sve oslonce nosača i veze stepenika sa nosačima. Posle sušenja zgrade, moguće je da se stepenici od masivnog drveta deformišu ili da ispucaju. Stručno lice treba da utvrdi da li moraju da se zamene oštećeni elementi ili postojeći stepenici mogu da se pokriju novim oblogama.

Naknadna oštećenja na nosivoj konstrukciji zgrade

Oštećenja nosive konstrukcije se ne javljaju uvek neposredno posle povlačenja vode; ona mogu da se pojave i kasnije. Zato vršite redovne kontrole i posebno obratite pažnju na sledeće:

  • Da li se javljaju promene na slemenu krova?
  • Da li dolazi do pojave ispupčenja na zidovima koje prate horizontalne prsline?
  • Pojava vertikalnih ili dijagonalnih prslina pokazuje da je došlo do neravnomernog sleganja zidova ili temelja.
  • Da li se građevinski elemenati međusobno odvajaju ili se javljaju prsline u njima?
  • Da li se posle sleganja uočavaju duboka ispiranja tla koja su oslobodila temelje?
  • Da li se javljaju nove velike pukotine (veće od 5 mm) iznad prozora ili vrata.

Ako otkrijete neko od ovih oštećenja, treba hitno da potražite savet stručnjaka.

Obnova instalacija

Pre otvaranja glavnih ventila i prekidača za gas, vodu i električnu struju, instalacije treba da pregleda stručno lice. Poplava može da izazove oštećenja koja se ne vide, a koja pri uključivanju mogu da predstavljaju veliku opasnost.

Elektroinstalacije - Električar treba da, posle povlačenja vode, pregleda tablu sa osiguračima, utičnice, prekidače i razvodne kutije. Svi oštećeni i sumnjivi elementi i vodovi moraju da se zamene.

Gas - Voda i blato mogu da prodru u instalacije za gas. Stručno lice mora da proveri funkcionalnost svakog uređaja u domaćinstvu, čak i ako vam na prvi pogled sve izgleda potpuno uredno.

Voda - Priključci za vodu u normalnim uslovima najčešće nisu oštećeni od poplava. Potpuno očistite lavabo i pustite vodu na slavini da teče da biste utvrdili da nikakvo blato nije prodrlo u sistem. Ako utvrdite da su vodovodne instalacije zagađene, obavestite preduzeće za vodovod, a vodu za piće pre upotrebe kuvajte. Pratite kvalitet vode i posle nekog vremena, ako je potrebno i moguće, pozovite stručno lice da izvrši proveru kvaliteta vode.

Kanalizacija - Kanalizacija je posle poplava vrlo retko oštećena. Najčešće se mogu javiti začepljenja, a to možete da proverite ispiranjem šolje toaleta. O eventualnim začepljenjima u sistemu kanalizacije obavestite nadležnu službu.

Ako je potrebna zamena cevi za kanalizaciju, obavezno ugradite ventile koji će u budućnosti sprečiti povratni tok kanalizacije.

Ako imate lokalni sistem kanalizacije (septičku jamu) proverite da li su nastala oštećenja koja mogu da ugroze zdravlje i okolinu.

JOŠ JEDAN VAŽAN SAVET

Tehničke mere za sanaciju oštećenja od poplava mogu da odrede samo kvalifikovana lica, arhitekte i građevinski inženjeri. Sanacija oštećenja posle poplava je težak, mukotrpan i dugotrajan proces. Ako Vam se nude brza i efikasna rešenja, a još i vrlo skupa, budite oprezni. Sanacija objekata treba da omogući da uložena sredstva budu korisno upotrebljena, ne samo za popravke i zamene, već i za veću sigurnost i pouzdanost obnovljenih zgrada u sličnim događajima koji mogu da se ponove u budućnosti. I za to su Vam neophodni saveti iskusnih i kvalifikovanih stručnjaka, a sve zasnovano na proverenim principima planiranja i izgradnje u zonama ugroženim poplavama. Stručne radove na sanaciji i obnovi poverite samo pouzdanim izvođačima koji mogu da Vam obezbede uredne i sigurne garancije za kvalitet izvedenih radova.

Poštovani čitaoci, sva pitanja o ovom i ostalim tekstovima na temu poplava možete uputiti na e-mail redakcije: info@drvotehnika.info i stručnjaci će Vam odgovoriti u što kraćem roku.