top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


S3L         NBO      
6      E    6     ST7
OO8   5P4   OL8      
W C    D      B   7P4
IRM         CS8      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Priprema sirovine za peletiranje i briketiranje

Piše: dr Miladin Brkić

U ovom članku pod sirovinom za proizvodnju energetskih peleta i briketa podrazumeva se drvna i poljoprivredna biomasa. Usitnjavanjem drvne biomase može da se dobije čips (iver), strugotina i piljevina. Čips se dobija sa mašinama za sečenje drveta (noževi na disku ili pužu) i drobilicama (sa noževima na bubnju). Strugotina se dobija obradom drveta: sečenjem, ljuštenjem, bušenjem, struganjem, rendisanjem, dubljenjem, glodanjem, brušenjem. Piljevina se dobija testerisanjem, brušenjem i poliranjem drveta.
Sakupljena i grubo usitnjena sirovina mora privremeno da se skladišti pod nadstrešnicu. Sadržaj vlažnosti iznosi od 10 do preko 40%,  u šumskoj biomasi i veći. Nasipna masa sirovine iznosi od 20 do 200 kg/m3. Usitnjenost sirovine je neujednačena i može da bude od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara. Čips je najkrupniji (duž/šir. 15 do 50 mm, deb. 3-7 mm), strugotina je srednje veličine (duž. 1 do 30 mm, deb. 1 do 1,5 mm) i piljevina je najsitnija (duž. 1 do 5 mm). Sirovina preko 14% vlažnosti mora da se suši. Pre sušenja sirovinu treba usitniti i ujednačiti na grubim mlinovima čekićarima, da bi se što ravnomernije osušila. Na mlinu je postavljeno sito za ujednačavanje sirovine. Usitnjena sirovina hvata se u ciklon i usmerava se na sušaru. Sušare za krupnije seckanu sirovinu su rotopneumatske (tzv. rotacioni dehidratori sa lopaticama unutar plašta i sa ispunom), a za piljevinu roto i vertikalne pneumatske sušare. U drvnoj sirovini treba da se postigne sadržaj vlage 8 do 12%, a u poljoprivrednoj 10 do 14%. Osušena sirovina hvata se u ciklone i usmerava na fini mlin čekićar. Fini mlin ima sito za ujednačavanje sirovine. Sirovina za peletiranje treba da ima dimenzije 3 do 5 mm, za prečnik otvora matrice Φ7 do 10 mm, a za briketiranje 6 do 8 mm, za prečnik otvora cilindra Φ50 do 100 mm. Dakle, usitnjenost sirovine zavisi od dimenzija otvora matrice ili cilindra. Preveliko usitnjavanje sirovine zahteva veću potrošnju energije. Krupnija sirovina teže se sabija. Nasipna masa ovog materijala se mnogo ne menja, zato što je usitnjeniji i suvlji. Usitnjena i osušena sirovina usmerava se u ciklon, iz cikolona u metalni bin (ćeliju) za skladištenje. Ćelije treba da imaju ugrađene vibratore za ravnomerno izuzimanje sirovine.

Veoma je važno konstatovati da se pre procesa peletiranja i briketiranje postigne što ujednačenija, homogenija, sirovina kada je reč o usitnjenosti, sadržaju vlage i nasipne mase. Srednje frakcije čestica od 3 do 5 mm za peletiranje i čestica od 6 do 8 mm za briketiranje treba da budu 70 do 75% od ukupne mase. Treba izbegavati veću usitnjenost čestica (brašno) i krupne čestice preko dozvoljene mere, jer se teško sabijaju. Nakon sabijanja se rasipaju ili otiru, naročito ako je sirovina presuva (elastična) ili prevlažna (otporna). Ukoliko sita na mlinovima nisu efikasna za ujednačavanje usitnjenosti sirovine treba u liniju ubaciti odgovarajuća sita. Takođe, ako sirovina nema odgovarajući sadržaj vlage treba je kondicionirati, dodavati vodu (paru) ili je mešati sa suvom sirovinom (ili sušiti). Kod nekih sirovina koje se teško sabijaju treba ponekad dodavati vezivna sredstva. Sirovina od tvrdog drveta se teže sabija od mekog drveta. Zato sirovinu treba mešati u potrebnom odnosu. Svaka presa je specifične konstrukcije (izrade), zahteva određenu vrstu sirovine, usitnjenost, sadržaj vlage i nasipnu masu. Matrice prese treba menjati prema sirovini ili obrnuto, sirovinu prema matricama.

Detaljnija objašnjenja upotrebe peletiranih i briketiranih biogoriva možete naći u nedavno objavljenoj knjizi Razvoj i opremanje pogona za peletiranje i briketiranje biomase  čiji su autori dr Miladina Brkića i msc. Zorice Gluvakov sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Knjigu možete poručiti preko redakcijie časopisa DRVOtehnika
na telefon 011 213 95 84 ili putem e-maila: info@drvotehnika.info