top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


XF8         NU1      
S W    Y    R     1BG
2GY   PL7   OY3      
U T    U    4 F   EX3
T6L         WFJ      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Pregled pravila EU o drvenoj ambalaži

Zdravlje biljaka je jedna od odgovornosti Evropske komisije za zdravlje i zaštitu potrošača, kao deo obaveze ove institucije da se osiguraju bezbednost hrane i zaštite potrošači u EU. U skladu sa ovim ciljevima, novi zahtevi EU za drvene ambalaže, stupili su na snagu u martu 2005. godine. Drvena ambalaža mora da bude dizajnirana tako da se zaustavi potencijalno širenje štetočina u EU u drvenim ambalažama.

Područje primene

Primena drvenih ambalaža: drvo i proizvodi od drveta (osim proizvoda od papira) koji se koriste za podršku u transportu objekata, zaštitu ili nošenje robe. Ovo uključuje gajbe, burad, kovčege za pakovanje, utovarne table i palete.

Ambalaža za robu koja nije od drveta: drvo se koristi kao potpora ili klin za ovu vrstu robe, ali ne ostaje u vezi sa robom.

Ključna pravila za materijal koji se upotrebljava za drvene ambalaže za robu koju uvoze zemlje EU

Zahtevi EU za drvena pakovanja i ambalaže se zasnivaju na 2002FAO Međunarodnom standardu za fitosanitarne mere. Direktiva 2004/102/EC, koja je stupila na snagu 1. marta 2005. godine, zahteva sledeće mere koje treba preduzeti za drvena pakovanja i ambalaže pre ulaska u EU iz svih zemalja koje ne pripadaju EU:

  • drvo mora biti tretirano na visokim temperaturama ili čišćeno metil bromidom, u skladu sa procedurama ISPM15;
  • drvo mora biti zvanično označeno ISPM15 pečatom.

Ovi zahtevi se ne primenjuju na:

  • drvo debljine od 6mm ili manje;
  • drveni materijal za izradu pakovanja koji je u potpunosti proizveden od drveta proizvedenog uz upotrebu lepka, toplote i pritiska (ploča iverica, OSB ploča i furnir);
  • drveni materijal koji se koristi u trgovini unutar zajednice.

Ambalaže moraju da ispunjavaju iste kriterijume kao drvena pakovanja

Oznaka ISPM15

Materijal koji se koristi za izradu drvenih pakovanja koje uvozi EU trebalo bi da nosi oznaku ISPM15, koja ima univerzalno prepoznatljiv, ne-jezički specifičan IPPC logo i tri oznake (zemlja, proizvođač i tretman koji je primenjen).

Drvene ambalaže takođe treba da imaju ovu oznaku. Oznaka omogućuje jednostavn uvid, tokom inspekcije u trenutku uvoza ili izvoza, u to da drvo ispunjava potrebne uslove. Oznaka treba da bude vidljiva, čitka, trajna i fiksirana za pakovanje ili ambalažu.

Pripremila: Miljana Ristović

Izvor: http://ec.europa.eu/