top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


 G          YDJ      
4W     I    P     D29
 M    P2I   UDA      
 T     7      W   C6I
2LC         TFP      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Praktična nastava za studente iz šest zemalja

Piše: dr Nebojša Todorović

Praktična nastava studenata TMP-a na Goču

U periodu od 31. oktobra do 04. novembra prošle godine, u okviru međunarodnog studentskog projekta „Innovation School Sprungbrett”, u Nastavno-naučnoj bazi Šumarskog fakulteta na Goču je održana praktična nastava za studente iz šest zemalja. Domaćin skupa je bio odsek za Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP). Koordinator nastave je bio docent dr Nebojša Todorović, a mentori u radu sa studentima su bili profesor Jelena Matrić za temu dizajna proizvoda i docent dr Aleksandar Lovrić za tehnologije drveta. Šumarski fakultet su predstavili studenti: Ema Gajić, Petar Blagojević i Bogdan Bukara. Pored nastavnika i studenata sa odseka za TMP učesnici nastave su bili profesori i studenti sa još šest Univerziteta koji izučavaju drvo i bave se drvetom i to: Visoka škola za arhitekturu, drvo i građevinu iz Biel-a sa Univerziteta u Bernu (Švajcarska), Univerzitet u Neuchatelu (Švajcarska), Tehnički Univerzitet u St. Petersburgu (Rusija), Fakultet za dizajn i tehnologiju namještaja i enterijera Univerziteta u Skoplju (Makedonija), Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću (Bosna i Hercegovina) i Odsek za tehnologiju drveta sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).Posle zvaničnog otvaranja skupa, u ponedeljak 31. oktobra 2016. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gosti su obišli laboratorije u okviru odseka za TMP, a zatim su posetili Viminacijum i fabriku „Kronošpan” u Lapovu.

Praktična nastava studenata TMP-a na Goču
Prema planu praktične nastave, studenti su imali dva zadatka. Jedna grupa studenata je učestvovala u dizajnu i izradi drvenih mozaika od drvnog ostatka, a druga u analizi tehnološkog procesa proizvodnje ploča od drveta. Studenti su, pod mentorstvom prof. Jelene Matić, imali zadatak da od drvnog ostatka osmisle proizvode koji bi bili u funkciji zidnih obloga. Ova ideja je realizovana u učionicama na Goču gde su studenti imali kompletan materijal, od raznih uzoraka drveta, pomoćnog materijala, mašina za rezanje, alata za bušenje i brušenje i drugo. U izradi ovog zadatka sa svakog fakulteta je učestvovao po jedan ili dva studenta. Kolege su dobile tanke komade drvnog ostatka različitih dimenzija: 4x7x230mm; 4x13x340mm; 4x19x355mm; 4x27x405mm; 4x33x456mm i 4x66x456mm. Od vrsta drveta korišćeni su uzorci drugačije gustine, teksture i boje, kako domaće tako i strane vrste kao što su: hrast, jasen , termički tretiran jasen, orah, američki orah, jatoba, javor, merbau i druge. Dimenzija konačnog mozaika je bila 350x350 mm.


Druga grupa studenata je imala praksu u firmi MicroTri u Kraljevu. MicroTri je jedna od naših vodećih firmi u proizvodnji ploča od bukovog drveta sa značajnim izvoznim učešćem. Tokom ove praktične nastave studenti su bili podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je analizirala proizvodnju u primarnoj fazi gde je konstatovan trenutni raspored mašina i njihova produktivnost. Na osnovu dobijenih podataka predloženi su nov raspored tehnološkog procesa sa postojećim kapacitetom mašina, kao i raspored sa ulaganjem u novu proizvodnu liniju. Izveštaj o ovom radu je sadržao i predložene mere za otklanjanje eventualnih zastoja i tehnoloških problema u proizvodnji. Druga grupa je imala zadatak da izvrši kontrolu procesa prirodnog i veštačkog sušenja drveta. Firma poseduje dvanaest komora za sušenje drveta od dva proizvođača i studenti su imali zadatak da analiziraju konstrukciju sušara, cirkulaciju vazduha, zagrevanje vazduha u komorama, regulaciju relativne vlažnosti vazduha, slaganje rezane građe i njenu vlažnost pre i posle sušenja, način pripreme rezane građe za sušenje i drugo. Pored ovoga određene su greške sušenja na rezanoj građi kao i istražen kvalitet sušenja. Kvalitet je ocenjen na bazi konačne vlažnosti i skorelosti (merenjem veličine razmaka između izrezanih lamela). Na osnovu dobijenih podataka ocenjen je proces sušenja na osnovu kojeg su studenti predložili određene sugestije za otklanjanje grešaka i poboljšanje kvaliteta osušene rezane građe. Mentor za navedene zadatke je bio prof. dr Aleksandar Lovrić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Praktična nastava studenata TMP-a na Goču
Pored praktične nastave, na Goču je organizovan i susret kompanija iz raznih oblasti drvne industrije. Gost Šumarskog fakulteta je bio gospodin Eduard Moshnikov iz firme Seneg iz Moskve koja se bavi poroizvodnjom sredstava za zaštitu drveta sa značajnim učešćem na Evropskom i Ruskom tržištu. Firma Seneg je veoma zainteresovana za saradnju sa srpskim kompanijama i u tom smislu, u okviru pomenutog skupa je organizovan susret firme Seneg sa predstavnicima Klastera drvoprerađivača Srbije, menadžmentom firme „Novi Drvni Kombinat” iz Sremske Mitrovice i sa nastavnicima sa Katedre za Zaštitu drveta sa odseka za TMP. Poslednjeg dana skupa studentima je prof. dr Zdravko Popović, u ime Šumarskog fakulteta, dodelio sertifikate o učešću na praktičnoj nastavi.
Aktivnosti na realizaciji ovog studentskog projekta su finansirani od strane švajcarske fondacije „Mercator”, a projekat će, posle uspešno završena dva ciklusa, biti nastavljen i u 2017. godini. Prema usvojenom planu, zainteresovani studenti treba da do kraja februara tekuće školske godine prijave svoje diplomske ili master radove. Posle pregleda prispelih radova nastavnici će izabrati najbolja četiri rada koja će predstavljati fakultet. Prezentacije najboljih radova će se održati u Švajcarskoj u maju 2017. godine, a praktična nastava u kompanijama u Makedoniji (novembar 2017. godine) i Bosni i Hercegovini (septembar 2017. godine).

O radu odsek za Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) možete se informisati i preko njihove Facebook stranice.