top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


Q           5P5      
O 4    D      N   X33
IY9   DO2   A74      
  E    I    J     2K9
  B         XFJ      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Podrška transformaciji i jačanju konkurentnosti drvne industrije

Piše: Dr Nebojša Todorović

FORESDA – „ Forest-based cross sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube Region“

FORESDA je međunarodni projekat koji se finansira iz sredstava Evropske Unije u okviru programa: Interreg – Danube Transantional Programme. Projekat je zvanično počeo 1. januara 2017.godine i traje 30 meseci, a u njegovu relaizaciju su uključene institucije iz 9 zemalja koje su direktno ili indirektno povezane sa sektorom drvne industrije. Lider projekta je CyberForum iz Karlsruea, a pored ove institucije, iz Nemačke učestvuju i Regionalna razvojna agencija Northern Black Forest i privatna kompanija inno AG takođe iz Karlsruea. Iz Slovenije nosioci aktivnosti su Slovenački Šumarski institut zajedno sa Drvno-industrijskim klasterom, dok će, u FORESDI, Razvojne agencije “PREDA” iz Prijedora i “ZEDA” iz Zenice predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Pored Slovenačkog klastera u rad su uključena i strukovna udruženja iz Hrvatske (Drvno-industrijski klaster), Bugarske (Klaster za nameštaj), Rumunije (Regionalni klaster za drvo – PRO-WOOD) i ZMVA agencija iz Mađarske. Od Visokoškolskih ustanova u realizaciju aktivnosti će učestvovati dve relevantne institucije: Univerzitet u Salcburgu  – Salzburg University of Applied Sciences i Univezitet u Beogradu - Šumarski fakultet (nastavnici sa Katedre za primarnu preradu drveta sa odseka za Tehnologije, Menadžment i Projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta).
Osnovni cilj projekta je razvoj saradnje zemalja učesnica u cilju poboljšanja inovacija kao i razvoja svesti o potrebi inovacija u malim i srednjim preduzećima drvne industrije. Pored navedenog, FORESDA će kroz svoje aktivnosti uticati na prenošenje zanja i saradnje između institucija na transnacionalnom nivou. Zahvaljujući transnacionalnom pristupu, rezultati projekta će dati značajan doprinos modernizaciji drvnog sektora, koji će učiniti atraktivnijim i time doprineti razvoju preduzetništva, kao i vraćanju manufakturne proizvodnje sa konkurentnim visoko-kvalitetnim proizvodima u Evropi.
Pored aktivnosti vezanih za pakete WP1 (menadžment i monitoring projekta) i WP2 (promocija aktivnosti i rezultata projekta) koji traju tokom čitavog projektnog perioda u prvom delu su se glavni zadaci odvijali u okviru WP3 radnog paketa. Odgovorni partner za sprovođenje aktivnosti u okviru ovog paketa je Drvno–industrijski klaster iz Hrvatske. Početni zadatak se odnosio na to da svaka zemlja učesnica analizira svoj sektor drvne industrije, na osnovu pripremljenog upitnika, i da uradi intervju sa predstavnicima relevatnih firmi, koje se bave proizvodnjom nameštaja, podova, ploča na bazi drveta i slično, sa predstavnicima klastera, edukativnih ustanova i drugo. Prikupljeni podaci o drvnoj industriji Srbije su prezentovani na radionici koju je organizovao Šumarski fakultet, a na kome su pored predstavnika kompanija prisustvovali i predstavnici Privredne komore Srbije, Klastera drvoprerfađivača i časopisa DRVOtehnike koji prati sva događanja vezana za aktivnosti ove međunarodne saradnje. Posle detaljne analize prezentovanih podataka urađena je i SWOT analiza o stanju srpskog drvno-industrijskog sektora.
U prvom šestomesečnom periodu je pored Kick-off sastanka u Ljubljani (05.03.-07.03.2017. god.) održan i sastanak konzorcijuma u Opatiji u okviru Drvno-tehnološke konferencije (05-07.06.2017. godine)
Drugi deo projekta traje od jula do kraja 2017. godine. U ovom periodu su započete aktivnosti vezane za radne pakete WP4, WP5 i WP6. Za realizaciju WP4 odgovoran je Šumarski fakultet kao partner, a osnovna ideja je da svaka zemlja učesnica implementira Pilot iniovaciona rešenja u svom regionu. Pilot projekti će se, prema aplikacionoj formi, razvijati u oblasti pametnih i održivih konstrukcija nameštaja, inovativnih tehnoloških rešenja, proizvoda i materijala koji se zasnivaju na održivosti i energetskoj efikasnosti, nekonvencionalnog korišćenja materijala na bazi drveta i drugo. Da bi se postigli planirani ciljevi i rezultati, pilot projekti će povezati sektor drvne industrije sa drugim relevantnim sektorima i dopreti do velikog broja malih i srednjih preduzeća i drugih organizacija koje deluju kao katalizatori inovacionih procesa. Šumarski fakultet će svoju ideju realizovati kroz razvoj i primenu novog tehnološkog rešenja oscilatornog sušenja drveta u cilju poboljšanja kvaliteta procesa kroz uštedu u energiji i trajanju ciklusa. Ova ideja će se realizovati kroz plan razvoja Inovacionog centra u Nastavnoj-naučnoj bazi na Goču koja se nalazi u sastavu Šumarskog fakulteta.
Dosadašnja realizacija aktivnosti za drugi period je prezentovana u Šopronu na sastanku koji je održan od 05. 09. do 07. 09. 2017. godine. Tokom boravka učesnici su posetili Laboratorije za ispitivanje drveta i proizvoda na bazi drveta u okviru Univerziteta – University of West Hungary.


Učesnici projekta FORESDA na sastanku u Šopronu - Mađarska
Naredno okupljanje učesnika je planirano za kraj novembra u Bukureštu.
Za više informacija o ovom projektu pogledajte internet stranicu projekta
ili kontaktirajte autora članka dr Nebojšu Todorovića na e-mail:
nebojsa.todorovic@sfb.bg.ac.rs