top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


4           R3K      
7 C    I    A N   72T
892   WEY   95E      
  J    7      6   7B6
  X         KM1      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Pakovanje i isporuka energetskih peleta i briketa

Piše: dr Miladin Brkić

Pakovanje energetskih peleta i briketa je završni postupak u tehnološkom procesu proizvodnje čvrstog biogoriva, tj. pripreme proizvoda za skladištenje, transport i prodaju. Biogorivo koje je namenjeno tržištu treba da se zaštiti od raznih spoljnih uticaja kao što su: fizički, hemijski, klimatski, biološki i drugi. Takođe, treba ga tako upakovati da estetski lepo izgleda. Osim toga, upakovani proizvod mora da sadrži osnovne podatke o vrsti biogoriva, sastavu i proizvođaču. Vrsta biogoriva deklariše se sa SRPS D.B9.021 standardom za lignocelulozni materijal. Sastav proizvoda definiše se evropskim standardima CEN/TS 14961 i ENplus, A1, A2 i A3. 
Pakovanje peleta i briketa je, pre svega, neophodno zbog izrazite higroskopnosti sabijene biomase. Takođe, od pakovanja se zahteva da olakša skladištenje i transport robe. Zadatak ambalaže za pakovanje je stoga da štiti proizvod kako kvalitativno, tako i kvantitativno, informiše potrošača o vrsti robe, masi, načinu i roku upotrebe, kvalitetu, načinu skladištenja i da svojim dizajnom podstiče potencijalne potrošače na kupovinu proizvoda. Ambalaža za pakovanje gotovog proizvoda je odabrani materijal koji služi da bi se proizvod sačuvao od uticaja spoljnih faktora, a kupcu proizvoda da omogući nesmetanu upotrebu proizvoda. Za ambalažu koriste se PVC, PE folije, vreće i termoskupljajuća folija za brikete. Natron (papirne) vreće i kartonske kutije se ređe koriste, zbog higroskopnosti ambalaže. Pakovanje peleta se uglavnom obavlja u PVC vreće od 15 kg. Mašina za pakovanje (pakerica) formira vreću iz rolne folije (ili uzima gotovu vreću), odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu vreću. Radom pakerice upravlja elektronski uređaj PLC. Pakovanje briketa od 3,5 ili više komada obavlja se u termoskupljajuću foliju. Vreće i upakovani proizvodi u folije mase do 1.000 kg stavljaju se na palete za transport sa viljuškarom. 

Mašine za pakovanje mogu biti automatske, poluautomatske i ručni uređaji za pakovanje. S obzirom na činjenicu da se pelet ili briket pravi od različitih vrsta biomasa: drvo ili poljoprivredni ostaci, izbor mašine za pakovanje zavisi od proizvodnog učinka linije, odnosno od količine proizvoda koja se pakuje. Očišćene pelete od loma i prekrupe prebacuju se kosim trakastim transporterom (elevatorom) sa kasetama, preko dvosmernog razdelnika na usipnoj rampi u koš pakerice za pakovanje peleta ili se obavlja uvrećavanje peleta u džambo vreće. Džambo vreću treba postaviti na paletu ili na vagu ili kasnije je izvagati na kolskoj vagi.


Pakerica, tip APKZ-1500

Primer tehničkih karakteristika uobičajene automatske pakerice: kapacitet koša (70 l), dozator (vibracioni) s elektronskim odmeravanjem, uređaj za formiranje kese ili vreće, uređaj za hvatanje prazne kese (vreće), učinak (4-6 vreća/minut), masa pakovanja (5 do 20 kg), veličina PE kese (150 x 300 mm) ili vreće (450×650 mm), elektronska vaga, pritisak vazduha (6 bara), potrošnja vazduha (300 l/min), uređaj za elektrozavarivanje vreće (širina vara 3,5 mm, snaga grejača 1,5 kW), broj poslužilaca (1), gabariti mašine (1500x2010x3800), masa mašine (1500 kg), učinak mašine (4 do 5 t/h), snaga elektromotornog pogona (4,5 kW) i trakasti transporter za vreće (širina 0,5 m, dužina 2 m). Automatska pakerica za brikete ima manje složenu konstrukciju. Ona ima funkciju umotavanja tri i više briketa u foliju.

Poluautomatska pakerica za pakovanje peleta mase od 5 do 15 kg sa: košem, pneumatskim zasunima, vibrodozatorom i digitalnom vagom. Radnik doprema prazan i otprema pun džak od mašine. Posle punjenja džaka, džak se doprema na električnu varilicu, koja je u liniji sa pakericom. Kapacitet pakerice je obično jedna do dve tone na sat, a može biti i veći. 
Usipna rampa za džambo vreće: noseća čelična konstrukcija, koš, izuzimač peleta (pneumatski zasun), dozator, usipno grlo, vaga nosivosti do 1.000 kg, učinak: 8 do12 t/h. Napunjena džambo vreća prenosi se u skladište na paleti sa viljuškarom. 
Ručno pakovanje: preko pneumatskog izuzimača ispuštaju se pelete iz koša kroz grlo u vreću koja je postavljena na vagu. Napunjena i izmerena vreća zavaruje se elektrovarilicom koja se postavlja u liniju iza vage. Zatvorena vreća se ručno prebacuje sa trakastim transporterom do palete. Na palete se slažu napunjene vreće sa peletama ili briketama. Sa viljuškarom prebacuju se palete sa vrećama u skladište.
Podaci na vreći: namena (ekološko čvrsto biogorivo), pakovanje (masa), sastav (bukva %, topola %, slama %), skladištenje (u suvom prostoru), specifikacija (prečnik mm, dužina mm, sadržaj vlage %, gustina kg/m3, energetska vrednost kJ/kg), ostatak pepela (%), datum proizvodnje, rok upotrebe, proizvođač, adresa. Primer pakovanja briketa: pakovanje u PVC foliju, 5 komada u pakovanju, masa jednog pakovanja 9,5 kg, 120 pakovanja na paleti, masa palete 1.140 kg. 


Detaljnija objašnjenja upotrebe peletiranih i briketiranih biogoriva možete naći u nedavno objavljenoj knjizi Razvoj i opremanje pogona za peletiranje i briketiranje biomase čiji su autori dr Miladin Brkić i msc. Zorica Gluvakov sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Knjiga je B5 formata, a ima 320 strana, a možete je poručiti preko i redakcije časopisa DRVOtehnika na telefon 011 213 95 84 ili putem e-maila: info@drvotehnika.info.