top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


6LR         F3D      
7 K    I      X   JXR
1MB   QJX   1GH      
8 S    N    Q     JK1
JQ1         W5L      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

O akustici i višestrukoj nameni drvenih panela u izgradnji

Akustika je samo jedan aspekt koji se uzima u obzir kao performansa pri izgradnji i mora se uzeti u obzir u kombinaciji sa zaštitom od požara, energetskom efikasnošću i konstrukcijskim zahtevima. Da bi se odredilo optimalno dizajnersko rešenje, važno je razumeti dizajn i detalje svakog aspekta pojedinačno, a i kako sistemi deluju jedni na druge. Konkretno, pored ispunjavanja određenih akustičnih normi, izabrani materijali moraju zadovoljavati potrebne protivpožarne, strukturne i energetske zahteve projekta. Razumevanje efekata koji se javljaju u svakoj gore navedenoj oblasti olakšava projektantima i dizajnerima donošenje odluka i pravljenje kompromisa prilikom procene različitih opcija montaže.


Univerzitet u Vašington zapadni studentski blok - prva faza, primer raspoređivanja stubova kao smanjenja prenosa zvuka. Izvor:www.woodworks.org

Očekivanja od akustike u stambenom prostoru

Kao i bilo koji materijal koji se koristi u izgradnji, drveni paneli mogu biti projektovani tako da zadovoljavaju ili premašuju minimalne zahteve u zavisnosti od očekivanja projektanta, kupaca i stanara.

U stambenim zgradama postoje propisani IBC (Internacional Building Code) zahtevi za prenos zvuka između spratova koji moraju biti ispunjeni. To znači da postoji određena granica jačine zvuka koja ne sme da se premaši, osim ako neki stanari ne traže neke strožije uslove, ali to je retkost.

Ovaj zahtevani minimum je isti za sve stambene zgrade početnog nivoa na tržištu nekretnina bez obzira da li se radi o luksuznim stanovima, domovima, običnim stambenim zgradama i dr. Osim toga, dizajnerski tim ima odgovornost da napravi akustični projekat koji će zadovoljiti očekivanja i vlasnika i zakupca.

Sadašnji standard za akustiku datira iz 1963. godine. Standard koji definiše nivo buke (FHA/HUD Noise Control in Multi-Family Housing) u porodičnim smeštajima izrađen je iste godine i predlože tri nivoa buke:

  • početni nivo,
  • srednji nivo i
  • luksuzno stanovanje.

Tabela 1 daje potrebne vrednosti akustične izolacije za objekte da bi se zadovoljili standardi o zvučnoj izolaciji.

Tabela 1 - Akustična izolacija između spratova (STC/IIC)
Oznaka klase Vazdušna zvučna izolacija (STC) Izolacija između spratova (IIC)
Početni nivo 50 50
Srednji nivo 55 55
Luksuzno stanovanje 60 60

 

 

 

 

 

Vazdušna zvučna izolacija (STC) - broj koji pokazuje koliko zvuka će izgrađeni zid ili pregrada blokirati iz jedne u drugu prostoriju. Nivo zvuka se meri sa obe strane pregrade, razlika u nivou pokazuje koliko zvuka pregrada može da blokira. Viši broj, bolja zvučna izolacija.

Izolacija između spratova (IIC) - broj koji opisuje stepen izolacije zvukova koji nastaju usled fizičkog kontakta sa izolacionom površinom (najčešće dolazi kroz plafon kao zvuk šetanja ili udaraca predmeta o pod na spratu iznad). Veće IIC vrednosti odgovaraju boljoj izolaciji između spratova.

Pripremila: Miljana Ristović

Izvor: http://www.woodworks.org