top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


GWQ         M        
Y O    L    B O   2BI
BNW   4J9   M8J      
  5    H      R   8YJ
LRW           T      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Klasifikacija i sigurnost kvaliteta energetskih peleta

Piše: Msc. Zorica Gluvakov

Osnovni uslov koje čvrsto biogorivo treba da ispuni kako bi se našlo u širokoj primeni, jeste da bude pogodno za transport i skladištenje. Od svih potencijalnih načina eksploatacije biomase, energetske pelete su se pokazale kao najbolji predstavnici ovog energenta, čime je njihova primena najčešće moguća u širokom spektru postrojenja za sagorevanje. Njihova forma omogućava ostvarenje automatizovanog loženja, što predstavlja značajnu prednost, a samim tim i proširuje njihovu primenu u urbanim sredinama. Pored navedenog, za uspešnu primenu energetskih peleta od biomase ne sme se izostaviti standardizacija kvaliteta istih. Uslovi definisani standardima se moraju ispoštovati kako bi se ovaj energent mogao što sigurnije koristiti.
Na međunarodnom nivou postoje nacionalne i evropske norme i standardi kvaliteta, koji pokušavaju da postave pravila za sve veći i različitiji spektar vrsta biogoriva. Evropski komitet za standardizaciju oformio je dvadesetsedam tehničkih specifikacija za čvrsta biogoriva koja su tokom godina dopunjene i usvojene kao Evropski standardi (EN). Kada su EN standardi postali važeći, nacionalni standardi su morali biti povučeni ili prilagođeni ovim EN standardima. Klasifikacije, specifikacije i osiguranje kvaliteta čvrstih biogoriva imaju za cilj da povećaju upotrebu biogoriva tako da i potrošač i prodavac mogu jednoobrazno da definišu kvalitet biogoriva na osnovu porekla biomase, „pakovanja” do prodaje i da se obezbedi adekvatno poverenje da su specifični zahtevi za kvalitetom ispunjeni. Metodologija treba da omogući proizvođačima i snabdevačima čvrstih biogoriva da dizajniraju sistem sigurnosti kvaliteta goriva da bi osigurali poslovanje: da postoji mogućnost ulaženja u trag, da se kontrolišu zahtevi koji utiču na kvalitet proizvoda, da krajnji potrošač ima poverenje u kvalitet proizvoda. Dakle, neophodno je da se garantuje kvalitet biogoriva kroz ceo lanac proizvodnje, tj. od početka prikupljanja biomase do prodaje biogoriva i da se obezbedi adekvatno poverenje da su ispunjeni specifični zahtevi kvaliteta. Pokazatelji kvaliteta energetskih peleta mogu se podeliti na biološke, hemijsko-termičke i fizičko-mehaničke. Biološki pokazatelji određeni su vrstom, strukturom, anatomskom građom i usitnjenošću biomase (veličinom čestice). Fizičko-mehanički pokazatelji pokazuju geometrijske parametre peleta, gustinu peleta, abraziju i otpornost na pritisak. Hemijsko-termički pokazatelji određeni su sadržajem pojedinih hemijskih elemenata u peletima, sadržajem pepela, vlage i energetske vrednosti (toplotne moći) peleta. Pored navedenog, čvrsta biogoriva moraju biti opisana deklaracijama kvaliteta koje nabavljač treba da obezbedi krajnjem potrošaču ili trgovcu na malo. Dekleracija kvaliteta treba da sadrži najmanje sledeće: snabdevača (osoba ili firma koja obezbeđuje kontakt informacije), reference specifikacije tehničke sigurnosti kvaliteta, poreklo i izvor, oblik trgovine, normativna svojstva i hemijski tretman, ukoliko je biomasa hemijski tretirana.
U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva proizvedena iz biomase sve više dobijaju na značaju, te se pelete smatraju jednim od vodećih energenata. Dakle, glavni razvoj primene ovog energenta jeste potreba za povećanjem sigurnosti u snabdevanju energijom uz očuvanje životne sredine.
Detaljnija objašnjenja o mogućnosti upotrebe peletiranih i briketiranih biogoriva s obzirom na kvalitetne osobine možete naći u nedavno izdatom priručniku: Metode za određivanje kvaliteta energetskih peleta od biomase čiji su autori: msc. Zorica Gluvakov, dr Miladin Brkić i msc. Zlatko Košut.

Knjigu možete poručiti preko redakcijie časopisa DRVOtehnika
na telefon 011 213 95 84 ili putem e-maila: info@drvotehnika.info