top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


SP9         7T8      
  D    U      7   Y3E
LN7   UK7   YX3      
D      J      N   CLD
IGT         9WU      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Jubilej u turbulentnim vremenima

Piše: Danijela Nikolić-Kostić i Branka Nikolić

Jubilej - NIGOS 30 godina

NIGOS-elektronik je već 30 godina vaš pouzdan partner u razvoju i realizaciji sušara za drvo. Od osnivanja, pa tokom proteklih godina, firma stalno prati tržišne trendove, da bi kupcima ponudila najviši kvalitet, kompletnu uslugu i viši nivo od konkurencije. Današnji i budući kupci su zahtevniji, te kvalitet sve više dobija na značaju. Kupce posebno interesuje dodata vrednost, što NIGOS-elektronik upravo nudi.
Pre tri decenije započeli smo razvoj i proizvodnju merno-regulacione opreme, a u protekle dve decenije projektovali smo i izveli preko 1000 sušara za skoro devet stotina zadovoljnih korisnika.
Sušare i automati za vođenje procesa sušenja naše proizvodnje su odlično prihvaćeni kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, pa preko 70% proizvodnje plasiramo u Hrvatsku, BiH, Sloveniju, Čile, Peru, Poljsku, Crnu Goru, Makedoniju, Rusiju, Singapur, Alžir, ... Sada razmišljamo o novim tržištima istočne Evrope.
Sistematskim i upornim radom, firma se razvijala i tehnološki opremala, tako da danas NIGOS-elektronik ima zaokruženu proizvodnju uz kompletnu savremenu opremu na 2500m2 sopstvenog proizvodnog prostora.

NIGOS-elektronik ima zaokruženu proizvodnju uz kompletnu savremenu opremu na 2500m2 sopstvenog proizvodnog prostora.
Proizvodni kompleks u industrijskoj zoni Aleksandrovo, nadomak Niša

 

ontinualni razvoj vodi ka stalnom poboljšavanju

Od tri entuzijasta na početku, danas zapošljavamo oko 60 ljudi, od kojih trećinu čine inženjeri elektronike i mašinstva, a delove i opremu za sušare izrađuju i montiraju naši iskusni radnici. Angažujemo i stručne saradnike za potrebe projektovanja, kao i za potrebe instalacije opreme kod kupaca.
Poseban sektor se bavi stalnim usavršavanjem tehnologije sušenja u našim sušarama, u zavisnosti od potreba i zahteva korisnika. Takođe, tesno sarađujemo sa svim Šumarskim fakultetima u regionu i svetu. Tehnologija sušenja, koju smo razvili, koristi se na 5 kontinenata u čak 40 država.
Sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu učestvujemo u različitim projektima i sva njihova dostignuća u delu termičke obrade drveta implementiramo u naše sušare. Takođe, smo opremili i centar za obuku studenata Tehničkog fakulteta u Akri (Gana), dok Šumarski fakultet u Limi (Peru) koristi naše automate i eksperimentalnu sušaru za obuku studenata.

Timskim radom do najboljih rešenja za kupce Nigos Elektronik NIš
Timskim radom do najboljih rešenja za kupce

I nakon 30 godina postojanja svakodnevno razvijamo nove proizvode i na taj način pratimo razvoj tehnike i tehnologije na svetskom nivou. Posebno smo ponosni na novi model automata za sušare MC-3000. Model MC-3000 zadržava sve dobre karakteristike modela MC-2000, pri tom ima panel na dodir, a omogućava žičano ili bežično merenje vlage drveta. Takođe, ovaj model automata omogućava i merenje potrošnje utroška toplotne i električne energije.

Sušare i parionice za drvo

NIGOS sušare su održive, energetski efikasne i inovativne. Proizvodimo različite modele sušara – konvencionalne (klasične), kondenzacione i kombinovane. Klasične sušare kao pogonsku energiju koriste toplu vodu ili paru iz kotla, dok kondenzacione koriste struju i baziraju se na radu toplotne pumpe. Pored standardnih sušara proizvodimo i sušare „po meri”, specijalno kreirane prema zahtevima korisnika.
U našem asortimanu nalaze se i sušare za ogrevno drvo, palete i lamelu.

Sve sušare NIGOS proizvodnje poseduju visoke tehničke i tehnološke performanse. Kompletna konstrukcija je od masivnih aluminijumskih profila, što omogućava visoka krovna opterećenja (više od 300kg/m2 snega) i otpornost sušare na udare vetra od 150km/h. Zidovi sušara su od aluminijumskih kaseta, spojeni inox vijcima i silikonom visoke otpornosti na temperaturu i kiselinu iz drveta. Izolacija je od tvrdo presovane vune debljine 10cm, a spoljna fasada od sinusnih aluminijumskih limova. Podplafon, izrađen od aluminijuma, omogućava ravnomernu cirkulaciju kroz sve složajeve. Grejači su izrađeni od inoxa i bimetalnih cevi inox/aluminijum 25/54. Kompletna toplovodna instalacija u sušari je izvedena inox cevima. Dvostrani sistem vlaženja povišenim pritiskom omogućava finije vlaženje, usaglašeno sa smerom duvanja ventilatora, čime se sprečava pojava fleka u građi.

Pored sušara pažnju posvećujemo i parionicama za drvo, tako da smo u prilici da vam ponudimo direktne i indirektne parionice. Kod indirektnih parionica nema gubitka radnog medijuma (vrela voda ili para), jer se radi o zatvorenom sistemu zagrevanja. Cevni grejač, potopljen u inox kadu, vrši isparavanje vode iz kade i na taj način se stvara sigurna količina vlažne pare. Kondenzat nastao u toku parenja vraća se na isparavanje, dok se dopuna vode u kadi vrši automatski. Proces parenja u direktnim parionicama je jednostavniji, ali sa većim utroškom vode i energije za parenje. Ove parionice koriste paru iz kotla, koja se nepovratno gubi u toku procesa parenja. Razvodnik pare može biti postavljen nadzemno ili potopljen u kanal sa vodom. Proces parenja i u indirektnim i u direktnim parionicama vodi se automatski, a režimi parenja nastali su na osnovu zahteva korisnika, iskustva i saradnje sa strukom.

Automatska kontrola

Uz sušare za drvo i opremu, sistemi za automatsko upravljanje, vlagomeri za drvo i oprema za termički tretman su sastavni deo proizvodnog programa NIGOS-elektronik. NIGOS-elektronik stalno razvija softver u svojim automatima za vođenje procesa sušenja. Moderne tehnologije otvaraju nove mogućnosti i unose novu dimenziju u izražavanju individualnosti kod sušenja građe. Zato su sada korisnicima na raspolaganju 60 osnovnih režima sušenja za sve vrste drveta koje oni mogu da menjaju i prilagođavaju i po potrebi vrate na fabričko podešavanje.
U svaki tip NIGOS sušara može se instalirati oprema za termički tretman po međunarodnom standardu za fitosanitarne mere (ISPM 15) Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO). Uređaj za termički tretman (sterilizaciju) drveta i drvenih paleta vrši merenje temperature jezgra drveta i vazduha. Softversko praćenje i upravljanje procesom termičkog tretmana omogućava softver „Sterilizacija drveta”, koji su projektovali naši inženjeri, a odobren je od strane nadležnih institucija. Softver omogućava štampanje generisanog izveštaja koji sadrži sve relevantne podatke i koji se koristi kao dokaz o uspešno sprovedenom postupku termičkog tretmana.

Automatizacija – ugradnja automatika proizvodnje NIGOS-elektronik – je standardna usluga koju nudimo za većinu sušara drugih proizvođača. Dosad su ugrađene automatike u sušarama većine svetskih proizvođača, a izvršen je i veliki broj modernizacija postojećih komora klijenata. Ugradnjom novih automatika korisnik dobija: produženje radnog veka sušara; sigurno merenje (najčešći problem kod starih elektronika); veliki broj NIGOS-režima sušenja; mogućnost prilagođenja NIGOS-režima na interne koji su korišćeni u praksi (na većini automata); povratne informacije o radu ključne opreme u sušarama; mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja.

Da bi se zaokružila slika o posvećenosti i orijentisanosti firme NIGOS-elektronik prema kupcima radilo se i na daljem poboljšanju merenja vlage u drvetu. Univerzalni vlagomer RVD-905 je prvenstveno namenjen za merenje vlage drveta, a može da se koristi i za merenje vlage piljevine i čvrstih građevinskih materijala, kao i za merenje temperature i relativne vlage vazduha u komorama. Pored ovog vlagomera razvijeni su i dodirni (kontaktni) merači vlage u drvetu DVD-241 i MCD-50, koji su pogodni za brzu proveru ujednačenosti vlage. Idealni su za brzo merenje i upoređivanje vlage u različitim uzorcima na terenu, kao i za merenje vlage u furnirima.

Ekonomično sušenje uz uštedu energije

Ušteda energije u NIGOS konvencionalnim sušarama postiže se na nekoliko načina. Ugradnjom rekuperatora za razmenu vazduha, kod VKS/REK tipa sušara omogućava se finija razmena vazduha i ušteda toplotne energije od 30-50%, skraćuje se vreme sušenja i obezbeđuje puno viši kvalitet suve građe. Standardna oprema u VKS sušarama su i ventilatori sa promenom smera rada i motorima visoke efikasnosti (H klasa motora). 

Ušteda energije se takođe postiže i promenom brzine ventilatora, preko frekventnih pretvarača za svaki ventilator ponaosob. Potrošnja energije u VKS sušarama ublažava se i upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla.

Kod kondenzacionih sušara, tipa NIGOLUX, korišćenjem toplotne pumpe, uz minimalnu potrošnju energije (100-250kWh/m3 za ceo ciklus sušenja) ostvaruje se veoma kvalitetno i dovoljno brzo sušenje svih vrsta građe. Minimalna promena boje građe ostvaruje se sušenjem u sopstvenoj atmosferi bez prisustva kiseonika. NIGOLUX sušare ne zahtevaju kotlovsko postrojenje- minimalno investiranje, rade potpuno automatski, bez prisustva rukovaoca. Ukoliko se doda toplotni izmenjivač, NIGOLUX sušara postaje kombinovana (automatski koristi toplotu iz kotla) i objedinjuje dobre karakteristike kondenzacione i klasične sušare. Na taj način se za najkraće vreme postiže najkvalitetnije sušenje uz minimalnu potrošnju energije.

Nakon prodaje i dalje NIGOS-elektronik NIGOS-elektronik već punih 30 godina veliku pažnju poklanja uslugama nakon prodaje. Na taj način kupci mogu da računaju da ćemo održavati isporučenu opremu, po potrebi servisirati istu i pružati sve neophodne savete u vezi procesa sušenja. 
Garancija iznosi 2 godine za kompletnu sušaru i 5 godina za automat za vođenje procesa sušenja.

U prva 24 meseca nakon ugradnje opreme pružamo servis na licu mesta i svu potrebnu tehničku pomoć. U ovom periodu besplatno isporučujemo i rezervne delove. Nakon ovog roka dajemo garantni rok na jos 3 godine na automat za vođenje procesa sušenja. Daljinsku pomoć obezbeđujemo 24 sata dnevno. Kupcima nudimo i uslugu redovnog održavanja koja podrazumeva šestomesečne ili godišnje posete radi provere komore i njenih komponenti. Nakon isteka garantnog roka obezbeđujemo rezervne delove, održavanje, intervencije udaljenim pristupom, kao i periodični servis radi očuvanja pravilnog funkcionisanja komora.

Ljudi pre svega 

U godini jubileja susrećemo se sa različitim izazovima, kao i celokupan drvno prerađivački sektor, ali smo u ovom turbulentnom vremenu uspeli da očuvamo proizvodnju, zaposlene i pre svega kupce i tržišta. NIGOS-elektronik je sertifikovan standardom ISO 9001:2018 i uspešno ga primenjuje u svim poslovnim procesima. Svoju efikasnost stalno unapređujemo čineći stvari lakšim, sigurnijim i boljim. Svesni smo da je potrebno mnogo ljudi u proizvodnom lancu, koji rade zajedno, da bi kupcu ponudili dodatu vrednost. Zato su ljudi naš glavni resurs i posebnu pažnju poklanjamo kvalitetnoj interakciji i komunikaciji, u cilju razmene podataka i znanja i dobijanja novih ideja i poboljšanja svih aspekata poslovanja. Zadovoljstvo naših zaposlenih je podjednako važno kao i zadovoljstvo naših klijenata i svih zainteresovanih strana. Naša kompanija je društveno odgovorna prema sebi, svojim zainteresovanim stranama i javnosti. Održavamo dugogodišnju saradnju sa našim dobavljačima, kupcima, predstavnicima, vladinim institucijama, javnim institucijama, NVO.
Kao rezultat želje za stalnim inoviranjem aktivirali smo novi web site, posvećen isključivo sušarama. Na adresi www.nigossusare.rs možete naći puno informacija i fotografija o sušarama i opremi koju proizvodimo.

NIGOS na Sajmu DREMA, Poznanj, Poljska, 2019. godine
NIGOS na Sajmu DREMA, Poznanj, Poljska, 2019. godine

Za ovih trideset godina postojanja stvorili smo firmu koja je konkurentna na širokom tržištu i koju nameravamo i dalje da razvijamo. Kontakt sa kupcima je svakodnevan uz tehničku podršku i servis, aktivno učešće na sajmovima, stručnim konferencijama i seminarima. Praćenje najnovijih tehnologija zarad poboljšanja kvaliteta proizvoda i zadovoljstva kupaca stavlja firmu NIGOS-elektronik uvek korak ispred u odnosu na konkurentsku ponudu.

Nigos Elektornik NIš, Automatska kontrola i softversko praćenje rada sušara, vlagomeri za drvo i piljevinu
Automatska kontrola i softversko praćenje rada sušara, vlagomeri za drvo i piljevinu

NIGOS-elektronik i dalje ima nameru da bude posvećen očuvanju i poboljšanju kvaliteta proizvoda i zadovoljstva kupaca, te je osnovno pravilo u našem poslovanju, a ono na šta naši kupci mogu uvek da računaju, naš osnovni moto: „Kvalitet, pouzdanost i pristojne cene”. 


NIGOS Elektronik - Borislava Nikolića - Serjože 12, 18000 Niš, Srbija
Telefon: +381 (0)18  211212, 
office@nigos.rsnigoselektronik@gmail.com


Tekst objavljen u časopisu DRVOtehnika, broj 68, oktobar 2020.