top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


JKX         SF5      
X D    D    S     X1D
J9T   QUB   FQC      
N R    R    S 3   4K5
NR9         BU1      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Dve decenije uz svoje čitaoce

Piše: Mr Dragojlo Blagojević, urednik časopisa DRVOtehnika

DRVOtehnika-nameštaj je revijalni časopis za poslovnu saradnju, marketing, tržište, ekologiju i tehnologiju u preradi drveta, proizvodnji nameštaja, šumarstvu i graditeljstvu. Cilj revijalnog časopisa DRVOtehnika-nameštaj je popularno, informativno, aktuelno i edukativno predstavljanje tehnoloških procesa, preduzeća, pogona, novosti i prakse u preradi drveta, proizvodnji nameštaja, graditeljstvu i šumarstvu, kao i predstavljanje proizvođača opreme, mašina, alata, okova, boje, lakova i drugog repromaterijala iz oblasti prerade drveta i proizvodnje nameštaja, radi međusobne saradnje i marketinškog interesa koji se temelji na povezivanju proizvodnje nameštaja i prerade drveta sa tržištem i ciljnim grupama javnosti. Podsećamo, prvi broj časopisa DRVOtehnika–nameštaj izašao je iz štampe 12. oktobra 2003. godine. Časopis je zatim distribuiran na adrese privrednicima, a naše prvo predstavljanje javnosti bilo je na beogradskom Sajmu nameštaja, u novembru 2003. godine. Od tada pa do danas objavljeno je osamdeset brojeva časopisa DRVOtehnika–nameštaj, koji iz štampe izlaze redovno, bez zakašnjenja, četiri puta godišnje, u januaru, aprili, julu i oktobru.  
Časopis DRVOtehnika-nameštaj je dostupan ljudima iz struke i srodnih delatnosti zatim obrazovnim institucijama, studentima i srednjoškolcima iz oblasti prerade drveta, projektantima i dizajnerima nameštaja, kao i mnogim drugim stalnim ili povremenim čitaocima. Pored distribucije na adrese časopis se prodaje u distributivnoj mreži BEOKOLP i na sajmovima. Prema nezvaničnim podacima sva štampana izdanja časopisa DRVOtehnika-nameštaj danas imaju oko hiljadu naših čitalaca. 
Kako je naš cilj da poboljšamo komunikaciju i saradnju privrednika i stručnjaka koji se bave preradom drveta i firmi koje sarađuju sa drvoprerađivačima, još od našeg prvog broja kompletan časopis DRVOtehnika-nameštaj je na sajtu drvotehnika.com i tako je dostupan širokom krugu naših čitalaca. Časopis je u partnerskom odnosu sa portalom drvne industrije Srbije drvotehnika.info koji je informativan, aktuelan i tačan. Portal svojim posetiocima pruža korisne informacije iz oblasti drvne industrije, izdvojene po kategorijama. Sadrži bazu podataka o preduzećima u Srbiji razvrstanim prema kategorijama, delatnosti i prema mestu - okrugu.
Naš rad je do sada više puta pohvaljivan, retko osporavan, ali i nagrađivan. Među domaćim priznanjima ističemo činjenicu da je našoj redakciji i časopisu DRVOtehnika-nameštaj, u novembru 2010. na Sajmu nameštaja u Beogradu, dodeljeno Specijalno sajamsko priznanje za kontinuiranu medijsku podršku i promociju proizvođača i proizvoda od drveta. Spomenućemo i dva međunarodna priznanja, prvo – diploma za zasluge i kristalni trofej Evropske asocijacije šumarskih stručnjaka – AGFEE za 2014. godinu dodeljeni su mr Dragojlu Blagojeviću, uredniku časopisa DRVO-tehnika, za doprinos na promociji šumarstva i šumarske struke. Priznanje je Blagojeviću na sastanku u PKS uručio prof. dr Milan Medarević; i drugo – na 12. DTK u Opatiji, juna 2015. godine, za doprinos razvoju drvnog sektora u kategoriji strukovnih medija u regionu JIE, priznanje je dobio mr Dragojlo Blagojević, glavni i odgovorni urednik časopisa DRVO-tehnika iz Beograda. Priznanje je Blagojeviću uručio mr Marijan Kavran.
Samo upornim radom i uz velike teškoće uspeli smo ne samo da se održimo u ovom teškom, kriznom vremenu, nego smo proširili naše izdavaštvo, tako da već deset godina u oktobru i aprilu, pred sajmove nameštaja i građevinarstva, štampamo komercijalne dodatke: nameštaj, enterijer i graditeljstvo, koje pored distribucije uz časopis doštampamo u većem tiražu i gratis delimo posetiocima sajmova.
Praktično, godišnje imamo šest izdanja i uvek potenciramo da je naš cilj da učestvujemo u realizaciji ciljeva naših komitenata. Zato je prilika da se zahvalimo velikom broju naših komitenata: preduzeća, menadžera i vlasnika firmi iz naše zemlje i okruženja koji su imali i još uvek imaju interes i poverenje da svoj program rada predstave široj javnosti kroz naš časopis. Zahvalni smo svima koji su sve ove godine bili uz nas, a posebno se zahvaljujemo velikom broju autora koji su svojim stručnim tekstovima, pisanim na popularan način, naš časopis primakli široj čitalačkoj publici ne umanjujući stručni i edukativni karakter naših novina, a istovremeno podržavajući našu revijalnu orijentaciju. Ovo je, takođe, prilika da pozovemo na saradnju sve privrednike i stručnjake koji se bave preradom drveta, proizvodnjom nameštaja, šumarstvom i graditeljstvom, kao i firme koje svoj program rada zasnivaju na saradnji sa pomenutim delatnostima. Naš cilj je da i ubuduće izdajemo časopis koji će podsticati privrednu aktivnost svih kojima je drvo u sferi profesionalnog angažovanja ili ličnog interesovanja. 
Treba reći da smo na tragu naše želje da učestvujemo u realizaciji vaših ciljeva pokrenuli i organizovali šest Sabora drvoprerađivača Srbije, da smo insistirali na informativnom, instruktivnom i edukativnom karakteru ovog skupa privrednika gde je pokrenuto niz pitanja od tehnoloških procesa i organizacije rada do regionalnih pitanja saradnje i društvenog položaja drvoprerađivača. Konstruktivne konstatacije, predlozi i zaključci sa ovih šest skupova nisu, međutim, naišli na adekvatnu podršku državnih institucija. 
Ova kratka priča za naš jubilej bila bi nepotpuna kada bi prećutali činjenicu da smo se tokom ovih dvadeset godina, susreli sa nizom problema i teškoća, da smo obišli nekoliko stotina firmi, videli njihov razvoj i napredak, ali bili i svedoci pada i nestanka desetina onih koji, u susretu sa permanentnim krizama, nisu izdržali… Među one čija je perspektiva prilično neizvesna, iskreno, spada i naš časopis. Odziv na saradnju je sve ređi, a teškoće u naplati i potraživanju sve veći. Opstajemo zahvaljujući upornom radu, entuzijazmu i optimizmu. Mi imamo razlog da budemo zadovoljni i ponosni. U teško vreme i bez ikakve pomoći društvene zajednice redovno smo izdavali časopis koji po sadržaju, opremi i dizajnu ne zaostaje za sličnim izdanjima u daleko razvijenim zemljama… Ukoliko opstanemo u ovim vremenima biće to naša pobeda, a ukoliko ne, to nećemo doživeti kao poraz.