top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


ELA         2TI      
6      U    R B   EF3
99T   7A8   S O      
U K    O    7 S   81H
H5N         8Q9      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

DRVNA INDUSTRIJA - Veći nivo finalizacije ili sirovinska baza za razvijene

Piše: Mr Dragojlo Blagojević

Uz obilje informacija iz oblasti tehnologije, mašina, opreme, repromaterijala i tržišta vezanog za preradu drveta i proizvodnju nameštaja, našim čitaocima posebnu pažnju skrećemo na činjenicu da je u Privrednoj komori Srbije ponovo osnovano Udruženje za šumarstvo, preradu drveta i industriju nameštaja. Formiranjem ovog udruženja, u Privrednoj komori Srbije nameravaju da na najsveobuhvatniji i najznačajniji način omoguće privrednim subjektima, njihovim vlasnicima i menadžerima, klasterima, nevladinom sektoru, nacionalnim institucijama i svima koji su odgovorni za pripremu budućih politika i strategija, omoguće uvid u tržišna kretanja, prikažu trendove u povezanim podsektorima, bolje razumevanje novih ideja i stručnih mišljenja. Udruženja će stvoriti platformu za kvalitetnu interakciju svih zainteresovanih učesnika i stvarati uslove da se pronađu optimalna rešenja za unapređenje prilika u ovom sektoru.
Udruženje za šumarstvo, preradu drveta i industriju nameštaja treba da bude utemeljeno kao mesto gde će učesnici usvajati konkretne zaključke i davati konstruktivne predloge i preporuke donosiocima sektorskih politika na domaćem i evropskom nivou, tvrde u Privrednoj komori Srbije, a nama se čini da je ovo jedan od puteva koji može doprineti boljoj valorizaciji na šumi bazirane ekonomije kao jednog od pokretača privrede u našoj zemlji, te da će privredncima omogućiti da adekvatnije štite svoj interes, da utiču na svoj položaj, da više sarađuju i razvijaju svoje firme i društvo u celini.  
Analize i kalkulacije tokova drveta i proizvoda od drveta u Srbiji su pokazale da se svega 48% od ukupno proizvedenih količina trupaca tvrdih lišćara prerade u proizvode sa višom dodatom vrednošću, a 52% se izveze kao rezana građa i proizvodi sa niskom dodatom vrednošću. Praksa i svi dokumenti ukazuju da je u drvnoj industriji neophodan veći nivo finalizacije. Poznato je da se vrednost trupca kroz rezanu građu uvećava dva puta, a da mu se kao finalnom proizvodu vrednost uvećava i do sedam puta.
Drvna industrija Srbije ima veliku šansu za jačanje svoje konkurentske pozicije i povećanje finalne proizvodnje, a ukoliko je ne iskoristi Srbija se može pretvoriti u sirovinsku bazu za jake globalne i regionalne kompanije iz drvne industrije drugih zemalja.        
A mi ponavljamo kako nam zvuči neverovatno podatak koji je izneo predsednik PKS Marko Čadež koji je govoreći o dualnom obrazovanju rakao da su preduzeća u Srbiji, prema nekim procenama, od 2000. godine potrošila oko 3,5 milijardi evra na kojekakve prekvalifikacije i obuku nekvalifikovane radne snage. Teško je poverovati da je to u proseku velikih 218,750 miliona eura godišnje, a mi verujemo da je podatak koji je izneo predsednik PKS tačan. Gospodin Čadež još kaže da učenici na praksi do sada uglavnom nisu smeli ni da dodirnu mašinu, niti su smeli nešto da rade, već su tu uglavnom bili da bi nekom skuvali kafu ili doneli burek. Sve to jasno govori kakvo je stanje u našem društvu i nije čudo što obrazovanje već dugo nije u funkciji privrede.
Zbog svega što nam se dešava u otuđenom i ogoljenom potrošačkom društvu, zbog duge kriize i nazaposlenosti, zbog obezvređenost obrazovanja, atmosfere bede i uspeha onih sa partijskim knjižicama, zbog dugog lutanja i presipanje iz šupljeg u prazno, stanovnici naše zemlje su među najnezadovoljnijim u svetu, a pesimizam je njihova dominantna karakteristika. To su pokazala istraživanja u više navrata, pa je i ovogodišnje istraživanje nedvosmisleno pokazalo da živimo u oazi pesimizma i da su Srbi najveći pesimisti u regionu. Nezadovoljstvo je prvi korak ka napretku nekog čoveka ili naroda, kaže Oskar Vajld, a naše nezadovoljstvo traje dugo, pa je valjda vreme da napravimo nekoliko koraka ka napretku.