top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


G           L79      
Q T    K      X   BS5
SOW   FAJ   RR2      
  1    F    G     RCW
  U         7TA      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Ako smo iznikli iz istog korena treba da ostanemo zajedno i ako nam se grane razdvajaju

Piše: prof. dr Nebojša Todorović

Prijateljstvo koje se ostvaruje tokom akademskog života vrlo često postaje neraskidivo i trajno.  Bivši studenti, nakon što su završili svoje akademske puteve, nastavljaju da igraju značajnu ulogu u životu univerziteta, doprinoseći njegovom rastu i uspehu. U tom cilju svako njihovo okupljanje u Alumni (lat: studenti) klub ili udruženje nakon diplomiranja predstavlja neodvojiv deo svake univerzitetske zajednice.

Jedan od najznačajnijih doprinosa alumni univerzitetima je njihovo učešće u akademskim aktivnostima. Alumni često se vraćaju na svoju alma mater kako bi učestvovali u gostujućim predavanjima, radionicama i panel diskusijama. Ovakvi događaji povezuju bivše kolege, a iskustva starijih kolega iz stvarnog sveta i priče o uspehu pružaju dragocene uvide sadašnjim studentima, prevazilazeći jaz između teorije i prakse. Ove interakcije inspirišu, motivišu i mentoriraju narednu generaciju diplomaca, usmeravajući ih ka smislenim karijernim putevima. U profesionalnom umrežavanju Alumni često nude prakse, poslovne prilike i mentorstvo nedavnim diplomcima, iskorištavajući svoje veze u različitim industrijama. Kroz ova okupljanja, tradicije se prenose, a duh univerziteta i fakulteta se održava živim za naredne generacije.


Fotografije: Petar Slijepčević/PAFF


Na fotografijama se vide neki detalji sa skupa doktoranada Univerziteta u Beogradu koji je organizovan, pod okriljem Alumnija, na Šumarskom fakultetu u junu 2023. godine. 

Na globalnom nivou najveći broj prestižnih i velikih univerziteta neguju Alumni već deceniju iza nas. U poslednjih nekoliko godina na našem univerzitetskom nebu formirane su ovakve zajednice, a Univerzitet u Beogradu je pokrenuo osnivanje Fondacije koja će razvijati misiju i viziju alumnija ali će pružiti i održiv izvor prihoda za univerzitet, omogućavajući mu da sprovodi ambiciozne inicijative koje će koristiti i studentima i nastavnicima. Misiji i viziji povezivanja bivših studenata priključio se i Šumarski fakultet u Beogradu koji je u oktobru prošle godine osnovao svoje udruženje Alumni klub – Šumarskog fakulteta koji okuplja diplomce sa svoja četiri odseka: šumarstva i zaštite prirode, tehnologija drveta, ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa i pejzažne arhitekture i hortikulture.

U svom prvom rođendanu postojanja Alumni Šumarskog fakulteta je pokrenuo i organizovao nekoliko aktivnosti. U junu je, zajedno sa Alumni klubom Filološkog fakulteta, organizovan događaj namenjen doktorandima našeg univerziteta. Događaj je bio vrlo posećen, imali smo 40 doktoranada sa 15-ak fakulteta. To nam je ukazalo na potrebu da nastavimo sa aktivnostima za doktorande, što ćemo činiti pod okriljem inicijative Nauka se vraća/Research is back. Ta inicijativa je usredsređena na razmenu iskustava u vezi sa istraživanjem i akademskim pisanjem na tzv. vršnjačkom nivou (doktorandi za masterante i doktorande).

Kroz bolju podršku novim diplomiranim inženjerima u početku njihove karijere Alumni je pokrenuo inicijativu za promociju svojih studenata, odnosno njihovih kratkih biografija na sajtu fakulteta. Kreiranjem ove platforme poslodavci će imati pregledniju sliku o potencijalnim budućim kadrovima, a studentima će omogućiti bolje i brže zapošljavanje.

Kako bi nastavili i unapredili saradnju sa industrijom Alumni klub Šumarskog fakulteta organizuje, u vreme ovogodišnjeg sajma nameštaja, Otvoren dan za kompanije u oblasti tehnologija drveta pod nazivom – „Susret struke i nauke“. Cilj ovog događa je da se studenti upoznaju sa kompanijama i uslovima koje one nude u svom poslovanju i potrebi za profesionalnim kadrom. Ono što posebno ističe ovaj događaj a to je da će se nekadašnji studenti, a sadašnji rukovodioci u preduzećima obratiti svojim mladim tek stasalim inženjerima tehnologija drveta. Nadamo se da će skup, od preko 20 preduzeća iz oblasti drvne industrije, olakšati zapošljavanje, i napredovanje u karijeri i generalno unaprediti mrežu bivših studenata.

Zaključak je da alumni predstavlja neprocenjiv resurs za svaki univerzitet. Njihovi doprinosi sežu daleko izvan njihovih studentskih godina, obuhvatajući akademski angažman, profesionalno mreženje, finansijsku podršku, očuvanje kulture, društveni angažman i dr.. Njihovo učešće jača položaj univerziteta u svetu i perpetuira njegovu misiju obrazovanja. Veza između univerziteta i njegovih alumni predstavlja vremensko partnerstvo koje obogaćuje oba partnera i ostavlja neizbrisiv trag na društvu. Šumarski fakultet će  nastaviti da neguje ovu vezu, prepoznajući trajni uticaj svojih alumni na prošlost, sadašnjost i budućnost institucije.