top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


955         4EO      
  M    M    I A   5M9
  N   I9R   T 1      
  C    9    D S   4X3
  6         T8S      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

AirTec – novi sistem ivične obrade pločastih materijala

Piše: Bojan Crnogaća, M.Sc., Eurosalon fabrika

Poznato je da ivična obrada ploča (kantovanje) predstavlja najslabiju tačku u kvalitetu proizvoda od pločastih materijala. Tokom eksploatacije i korišćenja nameštaja od univera i drugih pločastih materijala oštećenja najšešće nastaju na spoju sa kant trakom. U zavisnosti koji se materijal koristi za rubove, ivična obrada ploča može se izvršiti pomoću: lasera, toplog vazduha, topljivih lepila, PVAc, poliuretanski itd.
 

Ivična obrada uz pomoć toplog vazduha
Standardnim konvecionalnim procesom lepljenja kant trake, traka se nanosi uz pomoć istopljenog termoreaktivnog lepila, nanetog valjkom na predmet obrade. Zbog toga je spoj trake i ploče gotovo neizbežno vidljiv. Optimizacijom temperature, količine i boje lepila spoj se može samo delimično umanjiti, ali je teško postići da taj spoj bude nevidljiv i trajnog kvaliteta. Ovo je posebno izraženo kod materijala svetlih boja, gde se linija spoja jasno vidi i narušava estetski aspekt proizvoda. Ukoliko se i postigne smanjena vidljivost spoja, on vremenom postaje jasno vidljiva iz različitih razloga. Uticaj klimatskih promena u prostoru (vlaga, temperatura), abrazija, prljavi uslovi su samo neki od njih. Vremenom ovaj problem je naročito izražen upotrebom u kuhinji, kupatilu ili drugim prostorijama gde je prisutna vodena para. Lepak neizbežno apsorbuje vlagu, koja prodire u pločasti materijal i uzrokuje odvajanje trake i bubrenje materijala (kapilarno upijanje vlage). Dejstvom vlage, element biva trajno i bespovratno oštećen. Takođe, dolazi i do promene boje, uticajem nečistoća i bakterija, što se odražava na estetski izgled. Pomenuta oštećenja znatno narušavaju higijenski aspekt proizvoda, što je izuzetno važno kod primene pločastih materijala u kuhinjama, kupatilima i drugim prostorijama u kojima se zahteva apsolutna bakteriološka otpornost i higijena. Nemačka kompanija HOMAG pronašla je idealno rešenje kako bi gore pomenute nedostatke otklonila. Te inovacije odnose se na zamenu standardnih termoreaktivnih lepila, polimernim slojem tzv. aktivacionim slojem čije se zagrevanje vrši uz pomoć toplog vazduha. Vazduh se zagreva na temperaturu između 2700C - 3200C.
Ivična obrada uz pomoć toplog vazduha spoj trake i univera čini nevidljivim i stvara utisak da je traka monolitni deo pločastog materijala. Kao što je već pomenuto, ovo se postiže primenom specijalnih polimera, koji su prethodno koekstruzionim procesom ravnomerno naneti na unutrašnju stranu trake. Polimerni sloj, tzv. aktivacioni sloj, identične boje kao i primenjena traka, nanosi se u debljini nekoliko desetih delova milimetra. Vrhunske osobine polimera osiguravaju dugotrajan spoj, nepromenljivih karakteristika, tokom neograničenog vremena korišćenja.
Pod dejstvom toplog vazuha dolazi do stabilnog i trenutnog zagrevanja i topljenje polimernog aktivacionog sloja. Ova tehnologija zamenjuje fazu klasičnog načina nanošenja lepila odnosno nanošenje topljivog lepka valjcima na kant pločastog materijala. Polimerni aktivacioni sloj apsorbuje energiju i topi se. Nakon toga valjci vrše pritisak na traku, što omogućava da rastopljeni polimer duboko penetrira u strukturu pločastog materijala i neraskidivo povezuje traku sa pločom. Pored toga, u slučaju kantovanja airTec tehnologijom, izbegnute su i uobičajne greške u konvencionalnom lepljenju koje nastaju zbog pregorevanja lepka, ostatka lepka na površini sloja i sl.  
Osnovne prednosti ivične obrade uz pomoć toplog vazduha u odnosu na konvencinalni način su: minimalna vidljivost spoja kant trake i ploče, povećana otpornost na nagle promene temperature, visoka temperaturna otpornost, povišena otpornost na dejstvo vlage i vodene pare,  kao i bakteriološka otpornost na spoj.
AirTech sistem koji BRAND i HOMAG koriste razvili su tehnologiju na pet posebnih modela koji pružaju savršen izbor kako za srednja preduzeća tako i za zanatske poslove. Rezultat nove tehnologije daje savršeno izrađen nameštaj gde je spoj ploče i kant trake skoro nevidljiv.
1. BRANDT Ambition 1440 airTec je najniži nivo u nultom kantovanju koji nudi konkurentne prednosti i razne inovacije. Pored airTec jedinice osnovna verzija ima  agregat za predglodanje materijala, agregat nanosa lepka, agregat za glodanje kant trake, agregat profilnog noža – strugač kant trake, agregat ravnog noža, agregat za poliranje. Prednosti ovog modela su: visok stepen automatizacje, fleksibilnost (može biti poboljšana s obzirom na zahteve kupaca), kompaktne dimenzije, niski troškovi enegrije.

BRANDT Ambition 1440 air Tec - tehnički podaci

2. BRANDT Ambition 1650 airTec je pravi izbor za kupce koji imaju visoke zahteve. Bez obzira da li se radi o nultom kantovanju ili o drugom načinu kantovanja ovaj model pruža najbolje rešenje. Prendosti ovog modela su: potpuna automatizacija, neograničena snaga zahvaljujući motoru visoke snage, visoka fleksiblinost kroz alternativnu upotrebu EWA i PU lepkova, višestepena tehnologaija za savršenu upotrebu i u slučaju promene materijala.

BRANDT Ambition 1650 air Tec - tehnički podaci

3. BRANDT Ambition 1860 airTec je vrhunski proizvod BRANDT-a. Prednosti ovog modela su: industrijske karakteristike sa vrhunskim performansama, optmizacija praznine između obradaka u većim serijama.

BRANDT Ambition 1860 air Tec - tehnički podaci

4. HOMAG Ambition 2272 airTec i Ambition 2274 airTec. Sa ovim modelima može se dobiti ivična obrada bez vidljivih spojeva. Prvi model nudi dodatnu automatizaciju, dok drugi model više fleksibilnosti. Prednosti ovih modela su: nula tehnologija po odličnoj ceni, automatizacija koja uključuje precizna podešavanja, brzo podešavanje i veću produktivnost, savršen kvalitet obrade, niski troškovi enegrije.

HOMAG Ambition 2272 airTec
Model HOMAG Ambition 2272 airTec

Zaključak
Rezultat airTec kantovanja je spoj koji se odlikuje izuzetnom čvrstoćom i gustinom adhezije koja omogućava nepropustljivost i otpornost na sve spoljne uticaje pod kojima se može naći obrađeni pločasti materijal. Jedna od najvažnijih osobina ploča kantovanih ovom tehnologijom je estetski izgled. Zbog homogenog, zavarenog spoja koji se posebno ističe kod univera safolijom visokog sjaja posmatrač dobija utisak da pred sobom ima farbanu medijapan (MDF) ploču. S obzirom na višestruku uštedu eliminacijom farbanja i brzom obradom materijala, potpuno je jasno da se na ovaj način dobija proizvodi zuzetnih osobina u kvalitativnom i estetskom smislu u veoma kratkom roku i po znatno povoljnoj ceni.Takođe, ovaj sistem kantovanja je jeftiniji od ivične obrade uz pomoć lasera.

Literatura
1. Skakić, D., Krdžović, A. (2002): Finalna prerada drveta. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, pp (321-330).
2. Kršljak, B. (1996): Mašine i alati za obradu drveta. Šumarski fakultet Univreziteta u Beogradu.
3. http://www.homag-group.com/en en/products/machines/sizing_edgebanding/edgebanding/Pages/edgebanding.aspx
4. http://www.homag.com/en-en/products/productdatabase/homag/Pages/airTec
5. http://homaggroupwebapp.homag.de/Medien/Ambition_airTec_Aktion_BRANDT_HOMAG_EN_29797.pdf