top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


D9B         3KT      
Y      6    M     IEE
241   A1C   3PY      
  C    Q      T   3T7
2Y7         BA7      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

98 godina u službi šumarstva, prerade drveta, hortikulture, zaštite zemljišta i vodnih resursa

Proteklog 5. decembra na Šumarskom fakultetu u Beogradu svečano je obeleženo 98 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove. Podsećamo, u Srbiji je 5. decembra 1920. godine, pored pet postojećih, osnovan šesti, Poljoprivredni fakultet sa dva nezavisna odseka: POLJOPRIVREDNIM i ŠUMARSKIM. Tada je počela nastava za prvu generaciju studenata šumarstva na jednom od šest fakulteta u Beogradu.
Uz tradicionalno veliki broj inženjera, nekada studenata ove visokoškolske ustanove, zaposlenih širom Srbije, svečanosti na Šumarskom fakultetu 5. decembra prošle godine, prisustvovali su i gosti sa više fakulteta i naučnih instituta iz zemlje i okruženja, predstavnoci ministarstava i drugih društveno političkih institucija i zajednica, javnih preduzeća i brojnih kompanija, zatim studenti i zaposleni na Šumarskom fakultetu kao i penzionisani radnici ove visokoškolske ustanove. Podeljena su priznanja i nagrade najboljim studentima, kao i zaposlenima koji su tokom protekle godine napunili dve ili tri decenije rada na ovoj visokoškolskoj ustanovi i onima koji su stekli uslove za odlazak u penziju.

U prepunom amfiteatru prisutne je prvo pozdravio Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije, koji je rekao da je ovaj dan za Šumarski fakultet i veliki broj onih koji su ovde stekli svoje obrazovanje i zanimanje kultni dan i da se već ozbiljno razmišlja o obeležavanju veka postojanja ove visokoškolske institucije. Ministar je zatim naglasio da nije dobro ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i da Srbija čini maksimalne napore da predupredi intenzivnu destabilizaciju ovog dele zemlje i da zaštiti ugroženo stanovništvo koje tamo, uz sve teškoće, opstaje u neljudskim uslovima.
Rodoljublje nema cenu, naglasio je Trivan, koji je zatim rekao da je zaštita životne sredine ubedljivo najvažnije planetarno pitanje, kao i da je sve sigurniji da u Srbiji sve više sazreva svest i da je sve više onih koji se slažu da je to jedno od naših najvažnijih pitanja. Jedan u nizu najefikasnijih načina za zaštitu životne sredine je pošumljavanje i na tome bi Srbija u narednom periodu trebalo veoma intenzivno da radi, rakao je ministar Trivan ukazujući na niz ekoloških problema u našoj zemlji, pri čemu je posebno apostrofirao potrebu za sadržajnijim ekološkim obrazovanjem gde bi Šumarski fakultet u skoroj budućnosti mogao imati značajniju ulogu.


Profesor dr Ratko Ristić,dekan Šumarskog fakulteta

Prisutne je zatim pozdrvio profesor dr Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, koji je govorio o nastanku, razvoju, organizaciji, naučnim i nastavnim aktivnostima profesora i studenata tokom proteklih decenija, kao i o rezultatima rada u protekloj godini i planovima za dalji razvoj ove ustanove. Profesor Ristić je podsetio da je prvo predavanje u istoriji Šumarskog fakulteta održao tadašnji dekan, profesor dr Petar Đorđević 5.12.1920. godine na Šumarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Deceniju nakon toga, 1930. godine Poljoprivredni fakultet menja naziv u POLJOPRIVREDNO­ŠUMARSKI, a 1949. godine Šumarski fakultet postaje samostalan. Značajno je istaći da se Šumarski fakultet 1953. godine uselio u novu zgradu na Banovom brdu u Beogradu, gde se i danas nalazi...Od 1956. godine Šumarski fakultet čine dva odseka: ŠUMARSKI i DRVNO-INDUSTRIJSKI, a tokom daljeg razvoja manjali su se nazivi studijskih odseka, tako da danas Šumarski fakultet čine četiri odseka: Odsek za šumarstvo, Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je priznata visokoškolska ustanova koja se uspešno bavi obrazovanjem stručnih, naučnih i istraživačkih kadrova iz oblasti šumarstva, prerade deveta, pejzažne arhitekture i hortikulture, kao i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnjih i vodnih resursa, a time i u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine kao dela strategije održivog razvoja Republike Srbije.
U prioritete svog rada Šumarski fakultet je svrstao dalje usavršavanje nastavnog procesa, na svim nivoima studija, u cilju postizanja što boljih rezultata, bolje prolaznosti studenata i veći obim usvojenih znanja i veština potrebnih za stručne poslove i uključivanje u naučno-istraživačku delatnost. Takođe, naš zadatak je dalje kadrovsko jačanje i posvećenost procesu permanentne obuke kadrova, a to je kompatibilno sa potrebom stalnog praćenja promena u primenjenim tehnologijama, proizvodnim procesima i izmenjenim socijalnim uslovima, pri čemu se posebno nameće potreba za sve većim i sadržajnijim obrazovanjem iz oblasti zaštite životne sredine – rekao je profesor dr Ratko Ristić.
Prvi put je zabeležen pad interesovanja za upis na Šumarski fakultet, pa je u prvu godinu, školske 2018/19. godine, na osnovne akademske studije upisano 207 studenata (190 na budžet i 17 samofinansiranje). Na svim nivoima studija, školske 2018/19. godine, ukupno je upisano 1.780 studenata, od čega na osnovne akademske studije 1.497, master akademske studije 204 i na doktorske studije 79 studenata.
Za najbolji uspeh u školskoj 2017/18. godini dodeljeni su tableti studentima: prva godina studija - Olga Gajanić, prosek 9,64; druga godina studija – Petar Nešković, prosek 9,62; treća godina studija – Ivan Simić, prosek 9,50; i četvrta godina studija – Zlatko Fabri, prosek 9,34.
Dodeljeni su tableti i najboljim diplomiranim studentima u 2017/18. godinu i to za studije Šumarstva - Aleksandar Marković, prosečna ocena 9,16; Tehnologija, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta – Jovan Savić, prosečna ocena 8,87; Pejzažna arhitektura – Bojana Pupavac, prosečna ocena 9,13; Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa – Jana Andrijašević, prosečna ocena 8,30.
Dekan Ristić je posebno istakao projekt „Jedno drvo za jednog ratnika“ koji traje od 2014. godine, a Šumarski fakultet ga je realizovao u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije i JP Srbijašume. Dosadašnji rezultat ovog projekta je 1.150.000 zasađenih sadnica, odnosno podignuto novih šuma na 685 hektara za 1.760 radnih dana, a sve u slavu i čast preko 1,2 miliona poginulih u Prvom svetskom ratu.
Važno je takođe spomenuti da je nastavljena praksa zapošljavanja najboljih, pa je generalni direktor JP Srbijašume, gospodin Igor Braunović uručio rešenja o zasnivanju radnog odnosa za troje mladih inženjera šumarstva.


Igor Braunović, generalni direktor JP Srbijašume, uručio je rešenja o zasnivanju radnog odnosa za troje najboljih mladih inženjera šumarstva

Polazeći od činjenice da je visoko obrazovanje osnov razvoja i ekonomskog napretka društva zasnovanog na znanju, unapređenju ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Šumarskog fakulteta je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem. Šumarski fakultet je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanja u jedinstven evropski prostor visokog obrazovanja. Delatnost Šumarskog fakulteta je usmerena ka stalnom podizanju kvaliteta studijskih programa, efikasnosti studija i kvaliteta studiranja, a ova visokoškolska ustanova svoju budućnost vidi u daljoj promociji i intenziviranju univerzitetske saradnje i mobilnosti profesora i studenata na institucijalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, u cilju poboljšavanja kvaliteta visokog obrazovanja. U tom smislu je logično da Šumarski fakultet kao i do sada očekuje podršku i razumevanje institucija i društvene zajednice, te šumarskih preduzeća i velikog broja firmi koje se bave preradom drveta.

PRIPREMIO: D. Blagojević