top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


 R          Y61      
9T     W    5 R   M5A
 E    CKI   1QX      
 8     M      B   7JJ
J3J         CGE      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

15 godina uz svoje čitaoce

Piše: Mr Dragojlo Blagojević

"Ne čitajte da biste protivrečili, niti primili za gotovo ono što piše, već da bi merili i rasuđivali o onome što ste pročitali."

Fransis Bejkon

DRVOtehnika-nameštaj je revijalni časopis za poslovnu saradnju, marketing, tržište, ekologiju i tehnologiju u preradi drveta, proizvodnji nameštaja, šumarstvu i graditeljstvu.
Cilj revijalnog časopisa DRVOtehnika-nameštaj je popularno, informativno, aktuelno i edukativno predstavljanje tehnoloških procesa, preduzeća, pogona, novosti i prakse prerade drveta, proizvodnje nameštaja, graditeljstva i šumarstva, zatim proizvođača opreme, mašina, alata, okova, boje, lakova i drugog repromaterijala iz oblasti prerade drveta i proizvodnje nameštaja, radi međusobne saradnje i marketinškog interesa koji se temelji na povezivanju proizvodnje nameštaja i prerade drveta sa tržištem i ciljnim grupama javnosti.
Podsećamo, prvi broj časopisa DRVOtehnika-nameštaj izašao je iz štampe 12. oktobra 2003. godine. Časopis je zatim distribuiran na skoro tri hiljade adresa, a naše prvo veće predstavljanje javnosti bilo je na beogradskom Sajmu nameštaja, u novembru 2003. godine. Od tada pa do danas objavljeno je 60 brojeva časopisa DRVOtehnika-nameštaj, koji iz štampe izlaze redovno, bez zakašnjenja, četiri puta godišnje, u januaru, aprilu, julu i oktobru. Tiraž časopisa je postepeno rastao, a danas se DRVOtehnika-nameštaj distribuira na preko tri hiljade adresa u Srbiji i oko hiljadu adresa u zemljama u okruženju, prodaje se na specijalizovanim sajmovima i u prodajnoj mreži BEOKOLP. Zavisno od događaja tiraž časopisa DRVOtehnika-nameštaj varira, a dostupan je ljudima iz struke i srodnih delatnosti koje se naslanjaju na drvnu industriju i proizvodnju nameštaja, zatim firmama u šumarstvu i graditeljstvu, obrazovnim institucijama, studentima i srednjoškolcima iz oblasti prerade drveta, projektantima i dizajnerima nameštaja, kao i mnogim drugim stalnin ili povremenim čitaocima. Prema nezvaničnim podacima sva štampana izdanja časopisa DRVOtehnika-nameštaj danas ima preko hiljadu naših čitalaca.
Kako je naš cilj je da poboljšamo komunikaciju i saradnju privrednika i stručnjaka koji se bave preradom drveta i firmi koje sarađuju sa drvoprerađivačima, još od našeg prvog broja kompletan časopis DRVOtehnika-nameštaj je na sajtu drvotehnika.com i tako je dostupan širokom krugu naših čitalaca. Časopis je u partnerskom odnosu sa portalom drvne industrije Srbije (drvotehnika.info) koji je informativan, aktuelan i tačan način da se povežete sa stručnjacima i preduzećima iz oblasti drvne industrije. Portal pruža svojim posetiocima korisne informacije iz oblasti drvne industrije, izdvojene po kategorijama. Sadrži bazu podataka o preduzećima u Srbiji razvrstanim prema kategorijama, delatnosti i prema mestu – okrugu.
Naš rad je do sada više puta pohvaljivan, retko osporavan, ali i nagrađivan. Među domaćim priznanjima ističemo činjenicu da je našoj redakciji i časopisu DRVOtehnika-nameštaj, u novembru 2010. na Sajmu nameštaja u Beogradu, dodeljeno Specijalno sajamsko priznanje za kontinuiranu medijsku podršku i promociju proizvođača i proizvoda od drveta. Spomenućemo i dva međunarodna priznanja, prvo – diploma za zasluge i kristalni trofej Evropske asocijacije šumarskih stručnjaka – AGFEE za 2014. godinu dodeljeni su mr Dragojlu Blagojeviću, uredniku časopisa DRVO-tehnika, za doprinos na promociji šumarstva i šumarske struke. Priznanje je Blagojeviću na sastanku u PKS uručio prof. dr Milan Medarević; i drugo – na 12. DTK u Opatiji, juna 2015. godine, za doprinos razvoju drvnog sektora u kategoriji strukovnih medija u regionu JIE, priznanje je dobio mr Dragojlo Blagojević, glavni i odgovorni urednik časopisa DRVO-tehnika iz Beograda. Priznanje je Blagojeviću uručio mr Marijan Kavran.
Samo upornim radom i uz velike teškoće uspeli smo ne samo da se održimo u ovom teškom vremenu, nego smo proširili naše izdavaštvo, tako da već deset godina u oktobru i aprilu, pred sajmove nameštaja i graditeljstva, štampamo komercijalne dodatke: nameštaj, enterijer i graditeljstvo, koje pored distribucije uz časopis doštampamo u velikom tiražu i gratis delimo posetiocima sajmova. Praktično, godišnje imamo šest izdanja i uvek potenciramo da je naš cilj da učestvujemo u realizaciji ciljeva naših komitenata.
Zato je prilika je da se zahvalimo velikom broju naših komitenata, preduzećima, menadžerima i vlasnicima firmi iz naše zemlje i okruženja koji su imali i još uvek imaju interes i poverenje da svoj program rada predstave široj javnosti kroz naš časopis. Zahvalni smo svima koji su sve ove godine bili uz nas, a posebno se zahvaljujemo velikom broju autora koji su svojim stručnim tekstovima, pisanim na popularan način, naš časopis primakli široj čitalačkoj publici ne umanjujući stručni i edukativni karakter naših novina, a istovremeno podržavajući našu revijalnu orijentaciju.
Ovo je, takođe, prilika da pozovemo na saradnju sve privrednike i stručnjake koji se bave preradom drveta, proizvodnjom nameštaja, šumarstvom i graditeljstvom, kao i firme koje svoj program rada zasnivaju na saradnji sa pomenutim delatnostima. Naš cilj je da i ubuduće izdajemo časopis koji će podsticati privrednu aktivnost svih kojima je drvo u sferi profesionalnog angažovanja ili ličnog interesovanja.
Treba reći da smo na tragu naše želje da učestvujemo u realizaciji vaših ciljeva pokrenuli i organizovali šest Sabora drvoprerađivača Srbije, da smo insistirali na informativno instruktivno i edukativnom karakteru ovog skupa privrednika gde je pokrenuto niz pitanja od tehnoloških procesa i organizacije rada do regionalnih pitanja saradnje i društvenog položaja drvoprerađivača. Konstruktivne konstatacije, predlozi i zaključci sa ovih šest skupova nisu, međutim, naišli na adekvatnu podršku državnih institucija.   
Ova kratka priča za naš jubilej bila bi nepotpuna kada bi prećutali činjenicu da smo se tokom ovih petnaest godina susreli sa nizom problema i teškoća, da smo obišli nekoliko stotina firmi, videli njihov razvoj i napredak, ali bili i svedoci pada i nestanka desetina onih koji, u susretu sa problemima i krizom, nisu izdržali... Među one čija je perspektiva prilično neizvesna, iskreno, spada i naš časopis. Odziv na saradnju je sve ređi, a teškoće u naplati potraživanja sve su veće. Problemi postepeno potiskuju naš entuzijazam i reduciraju našu kreativnost. Opstajemo zahvaljujući upornom radu i čudi nas kako neko može godinama da prima naš časpis, a da mu ne padne na pamet da se bar pretplati ili da se javi i otkaže prijem. Zato smo zahvalni onima koji se pretplate na naša izdanja… Nećemo govoriti o onima koji ulaze u posao sa namerom da prevare...
Ali, nije nam namera da naš mali jubilej završimo kukanjem. Mi imamo razlog da budemo zadovoljni i ponosni. U teško vreme i bez ikakve pomoći prikupili smo verovatno najpotpunije podatke o firmama koje se bave preradom drveta i proizvodnjom nameštaja u našoj zemlji, ali i u zemljama u okruženju, i redovno izdavali časopis koji po sadržaju, opremi i dizajnu ne zaostaje za sličnim izdanjima u daleko razvijenim zemljama... Ukoliko opstanemo biće to naša pobeda, a ukoliko ne, to nećemo doživeti kao naš poraz.