top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


HEY         AXT      
L O    L      N   KAI
2OJ   5WW     C      
  P    5      H   WX1
KA6           P      
Pretraga  
Novosti

Pozivno pismo i ciljevi udruživanja

02.04.2015.

Pozivno pismo učesnika Osnivačke skupštine poslodavcima za pristupanje
Granskom udruženju poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije

Gransko udruženje poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije

Ciljevi udruživanja

Ekonomska kriza, nepostojanje granskog udruženja poslodavaca i činjenica da je izostao dijalog predstavnika vlasti i naših predstavnika u procesu donošenja odluka koje se tiču našeg poslovanja, uticali su na drastično pogoršanje stanja u drvoprerađivačkim firmama, pa su posledice ekonomske krize po sektor prerade drveta i proizvodnje nameštaja znatno veće nego što su realno morale biti.
Otvaranjem pristupnih pregovora sa EU steći će se uslovi za uključenje strukovnih organizacija poslodavaca u proces donošenja zakona kao i lokalnih odluka od značaja za naše poslovanje.
Poštovane koleginice i kolege poslodavci u preradi drveta i proizvodnji nameštaja, Pozivamo Vas da se potpisivanjem pristupnice uključite u proces stvaranja Granskog udruženja poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije i time utičete na ostvarenje ciljeva udruženja:

  1. Zaštita prava poslodavaca, kao osnovnih pokretača privrednih aktivnosti, sa posebnim akcentom na učešće naših predstavnika u procesu donošenja zakona i lokalnih odluka o porezima, taksama i ostalim davanjima;
  2. Pregovaranje sa republičkim inspekcijskim organima o svim specifičnim problemima poslodavaca, pravilima inspekcijskog nadzora i posebno za sprečavanje sive ekonomije tj. nelojalne konkurencije lica koja obavljaju neregistrovanu odnosno neprijavljenu delatnost;
  3. Stvaranje institucija za dijalog sa organima vlasti i sindikalnim udruženjima o pitanjim od značaja za ekonomski položaj firmi i zaposlenih drvoprerađivačkog sektora, kao i učešće u izradi i sklapanju granskog kolektivnog ugovora sa radničkim udruženjima ove grane;
  4. Iniciranje donošenja i učešće u izradi i sprovođenju Strategije razvoja drvne industrije (proizvodnje nameštaja i prerade drveta) Srbije za period 2016. do 2021. godine;
  5. Pokretanje inicijative za učešće predstavnika granskog udruženja poslodavaca u školskim odborima drvoprerađivačkih strukovnih škola, izradi i sprovođenju stručnih školskih programa i unapređenju obavljanja praktične nastave;
  6. Negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala i formiranje Suda časti u okviru udruženja;
  7. Podržavanje inicijative za što hitnije donošenje Zakona o zanatu i na osnovu njega osnivanje Zanatske komore Srbije.
  8. Organizovanje zajedničkih aktivnosti poslodavaca, susreta, savetovanja, konferencija, kontakata i uspostavljanje saradnje sa drugim poslodavačkim udruženjima iz zemlje, a posebno udruženjima drvoprerađivačkog sektora iz inostranstva u cilju razmene iskustva i poslovnog povezivanja.

Učesnici Osnivačke skupštine
Beograd 12.mart 2015. godine


Pristupnica (ćirilica) i Pristupnica (latinica)

koju zainteresovani mogu preuzeti, popuniti i dostaviti
na adresu Granskog udruženja, Visokog Stevana 43a ili e-mail: poslodavcidrvne@gmail.com