top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


STM         X8K      
E      W    P     RU4
MHP   2LM   NLD      
  8    T    T T   EIB
WNF         QG2      
Pretraga  
Novosti

Osnovano Gransko udruženje poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije

02.04.2015.

Osnivačka Skupština jednoglasno je za predsednika Granskog udruženja poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije izabrala Aleksandra Đorđevića, suvlasnika firme PINOLES; za predsednika Skupštine izabran je prof. dr Zdravko Popović, ispred Agencije za drvo; za predsednika Izvršnog odbora Bogdan Kavazović, vlasnik firme TIK stolarija i za predsednika Nadzornog odbora Nataša Pantović iz Klastera drvoprerađivača.
Izabrani organi Granskog udruženja će, u skladu sa Statutom, svoju funkciju vršiti samo do prve Izborne skupštine.

Gransko udruženje poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije

Na Osnivačkoj skupštini koja je održana 12. marta 2015. godine jednoglasnom odlukom svih osnivača usvojena je Odluka o osnivanju Granskog udruženja poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije, usvojen je Statut i izabrani organi ovog udruženja, a doneta je i odluka da osnovano Gransko udružanje, za sada i bez odluke Skupštine, neće pristupiti nijednoj poslodavačkoj organizaciji na republičkom nivou.
Otvarajući Osnivačku skupštinu, Bogdan Kavazović, vlasnik Stolarske radionice TIK iz Sremske Mitrovice, u ime Inicijativnog odbora je istakao važnost stvaranja samostalnog i od svih nezavisnog Granskog udruženja poslodavaca drvoprerađivačkog sektora Srbije kojim će upravljati njegovi članovi i koje će imati i teritorijalno i sektorsko ustrojstvo.

– Ekonomska kriza, nepostojanje granskog udruženja poslodavaca i činjenica da je izostao dijalog predstavnika vlasti i naših predstavnika u procesu donošenja odluka koje se tiču našeg poslovanja, uticali su na drastično pogoršanje stanja u drvoprerađivačkim firmama, pa su posledice ekonomske krize po sektor prerade drveta i proizvodnje nameštaja znatno veće nego što su realno morale biti, rekao je Kavazović.
Izabrani organi Granskog udruženja će, u skladu sa Statutom, svoju funkciju vršiti do prve Izborne skupštine, a svoju aktivnost će usmeriti na tri glavna pravca:

  • Obezbeđenje podrške poslodavaca drvoprerađivačkog sektora utvrđenim Ciljevima i pristupanjem dovoljnog broja poslodavaca udruženju kako bi se obezbedila regionalna i sektorska infrastruktura i uslov za podnošenje zahteva Ministarstvu rada za upis u Registar udruženja poslodavaca, a potom i za utvrđivanje reprezentativnosti. Reprezentativnost se postiže kada u Granskog udruženja poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije uključi 10% od ukupnog broja poslodavaca u oblasti prerade drveta i proizvodnje nameštaja i kada ti poslodavci zapošljavju 15% od ukupnog broja zaposlenih u grani.
  • Stvaranje institucija za dijalog sa organima vlasti i sindikalnim udruženjima o pitanjim od značaja za ekonomski položaj firmi i zaposlenih drvoprerađivačkog sektora, kao i učešće u izradi i sklapanju granskog kolektivnog ugovora sa radničkim udruženjima, odnosno sindikatom ove grane.
  • Iniciranje donošenja i učešće u izradi i sprovođenju Strategije razvoja drvne industrije (proizvodnje nameštaja i prerade drveta) Srbije za period 2016. do 2021. godine radi poboljšanja uslova privređivanja, izmenom zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno funkcionisanje drvoprerađivačkog sektora.

Pozivnim pismom učesnici Osnivačke skupštine pozivaju poslodavce grane prerade drveta i proizvodnje nameštaja da pristupe Granskom udruženju poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije.


Pristupnica (ćirilica) i Pristupnica (latinica)

koju zainteresovani mogu preuzeti, popuniti i dostaviti
na adresu Granskog udruženja, Visokog Stevana 43a ili e-mail: poslodavcidrvne@gmail.com