top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


QCT         71K      
K      K    H     3SC
TX3   FG8   HDT      
2 K    Y    Y U   RQQ
U3W         OTA      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Reciklirani materijali

Reciklirani proizvodi su napravljeni od sadržaja materijala koji bi inače bili odbačeni ili u toku proizvodnog procesa ili na kraju radnog veka. Korišćenje sadržaja recikliranih proizvoda igra važnu ulogu u smanjenju količine otpada koji ide na deponije, u potrošnji energije i emisiji gasova staklene bašte koji su povezani sa proizvodnjom proizvoda, i uticaja degradacije ekosistema koji je u vezi sa ekstrakcijom resursa.

Upotreba proizvoda od drveta sa recikliranim sadržajem je relativno jednostavna. Proizvodi kao što su iverica i OSB ploča su isplativi, poznati kupcima, a mogu da sadrže visok procenat recikliranog sadržaja u sebi. Nameštaj obično nije uključen u izračunavanju procenta recikliranog sadržaja.

Zašto su reciklirani materijali važni?

Građevinski proizvodi, koji uključuju neke ili sve proizvode koji sadrže reciklirane materijale, smanjuju potrebu za korišćenjem netaknutih materijala u izgradnji. Korišćenjem recikliranih materijala smanjuje se potreba za deponijama. Oni takođe smanjuju uticaj na životnu sredinu u smislu prerade novih materijala.

Kupovina građevinskog recikliranog materijala pomaže da se osigura da će se materijali, prikupljeni u programima reciklaže, ponovo koristiti u proizvodnji novih proizvoda. Prednosti maksimiziranja recikliranog sadržaja u materijalima uključuju sposobnost da:

  • poveća učinak protiv korporativne odgovornosti i održivosti politike bez stvaranja velikih troškova;
  • se smanje materijalni troškovi;
  • obezbede konkurentsku prednost kroz diferenciranje;
  • napravi reklamaciju i reciklažu ekonomičnijom;
  • zadovolje vrednosti koje traže klijenti i njihovi zaposleni;
  • dopuni druge aspekte održivog dizajna.

Sistem zelene gradnje nagrađuje kreditima one čiji materijali koje koriste u projektu sadrže propisani procenat recikliranih materijala.

Kako uključiti reciklirane proizvode u projekte?

  • Mnogi proizvodi sa većim sadržajem recikliranih materijala su dostupni kod vodećih proizvođača u velikim količinama po ceni koja je konkurentna ekvivalentnim proizvodima koji sadrže manje recikliranog materijala.
  • Važno je postaviti ciljeve što ranije u procesu projektovanja i dokumentovati ih u specifikaciji kao deo ukupnih zelenih građevinskih ciljeva projekta. Treba postaviti odgovarajući sadržaj recikliranih materijala na osnovu budžeta projekta.
  • Povećanje sadržaja recikliranog materijala ne mora uticati na dizajn niti ograničiti izbor proizvoda. Jednostavno, treba izabrati proizvode koji imaju veći sadržaj recikliranih materijala umesto proizvoda koji sadrže manje.
  • Koordinirati nabavku materijala za reciklažu sa planom upravljanja građevinskim otpadom kako bi se na licu mesta spasili dekonstrukcije i otpada od rušenja.

Pripremila: Miljana Ristović

Izvor: http://www.naturallywood.com

reciklirani-materijali-proizvodnja-osb